VÁLLALKOZÓI KÖZPONT - ZEMPLÉN EURÓPA HÁZ


ZEMPLÉN EURORÉGIÓ

A XII. Zempléni Interregionális Vállalkozói Napok keretében 2004. április 23-án nyitotta meg kapuit Sátoraljaújhelyen a Zemplén Európa Ház. A Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány fenntartásában immáron 13 éve működő, volt Vállalkozók Háza felújított és kibővített épületét Kiss Péter kancellária miniszter adta át.

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter megnyitójában azt hangsúlyozta, hogy az átadott Zemplén Európa Ház példája annak, hogy miképpen találkozik egy város törekvése, a térségi nemzetközi régiók egészének törekvésével. Ez a ház - mint mondta -, a vállalkozások segítését, az itt élő emberek határok nélküli boldogulását szolgálja majd.

Egy héttel Magyarország és Szlovákia európai uniós csatlakozása előtt, ugyanezen a napon alakult meg a szlovák-magyar határmenti interregionális partnerségi együttműködés a Zemplén Eurorégió. Az Eurorégió alapító okiratát 9 szlovákiai mikrorégió és 5 magyar zempléni kistérség, mindkét ország regionális szervezetei, valamint 17 együttműködő partner írta alá Sátoraljaújhelyen az egykori Zemplén Vármegyeházán ünnepélyes keretek között.

Az Eurorégió lényegében lefedi az egykori történelmi Zemplén Vármegye területét. A szövetség célja a stratégiai programtervben megfogalmazottak szerint a határmenti Zemplén térség közös, összehangolt fejlesztési programjának kidolgozása és megvalósítása. A két ország határmenti térségeinek partnerségi alapon történő felzárkóztatása, a regionális és helyi erőforrások koncentrációjával és az Európai Uniós, a szlovák, magyar nemzeti költségvetési pályázati források hatékony felhasználásával.

Az új funkciójú Zemplén Európa Ház a szlovákiai Királyhelmeci Regionális Fejlesztési Ügynökséggel együttesen lesz ennek az interregionális szövetségnek a központi intézménye. A közös fejlesztésekben, az EU-s források minél hatékonyabb kiaknázásában, és a helyi vállalkozások segítésében érdekelt és most szövetségre lépő felek Sátoraljaújhelyt választották interregionális központnak, amely így tulajdonképpen ismét az egykori Zemplén Vármegye székhelye lett.

A közös cél, hogy az egyszerre csatlakozó országok szomszédos régióinak gazdasági, társadalmi helyzetét javító vállalkozói szolgáltatásokat, az ehhez elengedhetetlenül szükséges humán infrastruktúrát, az önkormányzati együttműködést és civil kezdeményezéseket összefogják és a térség érdekében működtessék.


A célok bemutatása:

A határmenti gazdasági együttműködés fejlesztésének stratégiai céljai a következők:

 • az együttműködés gazdasági alapjainak erősítése, versenyképes árualapok mennyiségének növelése (vállalkozói infrastruktúra fejlesztése),
 • a gazdasági együttműködés fizikai feltételrendszerének összehangolt javítása,
 • az együttműködő határmenti térségek tőkevonzási képességének javítása,
 • a határmenti együttműködés informatikai és marketing szempontú fejlesztése

révén a térség gazdasági-társadalmi kohéziójának erősítése, az életminőség javítása és a polgárosodás folyamatának segítése.

Hangsúlyoznunk kell annak fontosságát, hogy e célkitűzéseket megvalósító határmenti gazdasági együttműködés fejlesztése során csak olyan projektek, beruházások élvezhessenek prioritást, támogatást az együttműködési program támogatói részéről, melyek az Európai Unió követelményeivel konformak, mind a minőségbiztosítás, mind a környezetvédelem szempontjából. Kiemelten kezelendő, hogy az előállított termékek nem csak a határmenti együttműködésben, de az Európai Unió piacain is versenyképesek kell, hogy legyenek. Ez azért fontos, mert a fejlesztési program célja nem lehet csak a túlélés, a megélés, a fejlődés kell, hogy mozgatórugó legyen.


Javasolt intézkedések:

A fejlesztési prioritás keretében megfogalmazott különös célok elérése érdekében az alábbi intézkedések kerültek megfogalmazásra:

 • Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése.
 • A határmenti együttműködés szervezeti centrumainak erősítése.
  Az intézkedés célja az együttműködés szervezeti kereteinek fejlesztése, megerősítése, az együttműködés programszintű céljainak (Hármashatármenti Gazdaságfejlesztési Program) felülvizsgálata, aktualizálása.
 • A határmenti vállalkozásfejlesztési együttműködés továbbfejlesztése.
  Cél a zempléni interregionális gazdaságfejlesztési és oktatási központok, ipari parkok, inkubátorház fejlesztések megvalósítása (Sátoraljaújhely ZRVA, Királyhelmec RRA, Ungvár VK), a már létező közép és felsőfokú oktatási együttműködési programok fejlesztése, kiszélesítése (egyetemi, középiskolai, felnőtt, vállalkozói és alapképzésben).
 • A határmenti térségek marketingtevékenységének elindítása.
  Az intézkedés keretei között valósul meg a határmenti térségek összehangolt, egymást erősítő régiómarketing tevékenysége (befektetésösztönzés, idegenforgalom), ezzel fokozva a befektetőkért folyó harc esélyeit.
 • Közös infrastrukturális és környezetvédelmi fejlesztések megvalósítása.
  A határ átjárhatóságának javítása:
  Cél a határátkelők fejlesztése, az Európai Uniós határok megszűnéséig az átjárhatóság fizikai feltételrendszerének kialakítása (utak, vasút, vízi- és légi közlekedés).
  A határon átnyúló környezet- és természetvédelmi együttműködések fejlesztése:
  A környezetvédelmi feladatok a határon átnyúló tájegységekben (Hegyköz, Bodrogköz) csak az együttműködés keretében végezhetők hatékonyan. Az intézkedés a közös táj- és természetvédelmi területek fejlesztését (Zempléni Tájvédelmi Körzet), a környezetvédelmi problémák elleni közös fellépést, az ár- és belvízvédelem (Tisza, Bodrog) fokozását célozza.
 • A határmenti települések közötti kulturális és cserekapcsolatok fejlesztése.
  Cél a már meglévő önkormányzati, települési, kulturális együttműködések összehangolása, szervezetté tétele, fejlesztése, a településszövetségek (ZTSZ, Bodrogközi), testvérvárosi kapcsolatok, közös fejlesztési programok (Nagy-Milic Natúrpark, stb.) erősítése.

Az együttműködő térségek regionális gazdasági, statisztikai adatai már ma is a makrogazdasági szintű kapcsolatoknál intenzívebb együttműködést mutatnak, így tehát megvan az alapja az együttműködés szorosabbra fűzésének, fejlesztésének.


A Zemplén Eurorégió szervezeti központjai:


ZEMPLÉNI REGIONÁLIS
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

H-3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18.,
Postafiók.: 8.
Hungary
Tel: +36-47/ 523-080
Fax: +36-47/ 322-919
Ügyvezető igazgató:
Juhász István
KIRÁLYHELMECI REGIONÁLIS
FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG

SK-077 01 Královsky Chlmec
ul. L.Kossutha 102.
Szlovákia
Tel: +421-56/ 628-1210
Fax: +421-56/628-1211

Igazgató:
Horváth Károly


Letölthető dokumentumok a Zemplén Eurorégióról:

Zemplén Eurorégió Alapító okirata
Zemplén Eurorégió Programtervezet
Zemplén Eurorégió térkép
Zemplén Eurorégió programtervezet

Vissza a főoldalra >>
Zemplén Eurorégió térképe