"HALLGATÓK A RÉGIÓÉRT - RÉGIÓ A HALLGATÓKÉRT"

Projektmenedzsment

Miskolci Egyetem

A PROGRAM CÉLJA

A projekt célja: a jó képességű hallgatók olyan kutatási programokba történő bevonása, amelyek az Észak-magyarországi régió társadalmi-, gazdasági problémáinak megoldását szolgálják. A kutatások témája komplex, a régió gazdasági növekedésével kapcsolatos programok kidolgozása, a növekedés fenntarthatósági tényezőinek feltárása, a régió adszorpciós hatékonyságának mérésére irányulnak. A témákkal összhangban heterogén szakmai összetételű hallgatói csoportok végzik a kutatási feladatokat. Munkájukat egyetemi oktatók és a kutatóhelyek gyakorlatvezetői segítik.

A szakmai munka kereteit, a létrehozott szakkollégium biztosítja.

A projekt elsődleges célcsoportjai azok a graduális képzésben résztvevő nappalis valamint PhD. hallgatók, akik tanulmányaik során, TDK dolgozataikba, szakdolgozataikba, doktori értekezéseikbe felhasználhatják a projekt kutatásainak eredményeit, ezáltal dolgozataik gyakorlati felhasználhatósága, jövőbeli elhelyezkedésük esélye megnő.

A projekt, (két éves) időtartama alatt ki kiválasztásra kerülnek azok a hallgatók, akiknek képességei, ambíciói vannak valós problémákat megoldó kutatásokban való részvételre, hálózati e gyüttműködésre.

A projekt partnerei azok a gazdasági, társadalmi szereplők, akik stratégiai szemlélettel rendelkezve a jövő szakmai utánpótlását, az innováció erősödését látják a magasan képzett, jó képességű hallgatókban.

További információ a programról >>


Zemplén Eurorégió >>

Vissza a főoldalra >>