*A hírlevél képeket tartalmazhat, melyek megtekintéséhez kérjük, engedélyezze a képek megjelenítését!*


1. Fontos változások, vállalkozói hírek 

a) Áfa: tíz dolog, amire 2020-ban érdemes figyelni

Az áfaszabályok változása sok szektort és társaságot érinthet: összegyűjtötték, melyek azok a területek, amelyekre 2020-ban érdemes kiemelt figyelmet fordítani a hazai vagy az európai jogszabályok változása okán. Részletek>>>

b) Eddig jól működött a hatéves bérmegállapodás

A bérköltségek robbanásszerű növekedésének elviseléséhez szükség volt a vállalkozások tartalékaira is – mondta Perlusz László. A VOSZ főtitkára szerint Magyarországon nincs szükség a minimálbér-számítás mechanizmusának módosítására. Részletek>>>

c) Személyes Vállalkozói Mentorprogram

A személyes vállalkozói mentorálás során egy tapasztalt, jó kapcsolatrendszerrel rendelkező sikeres és megbecsült vállalkozó osztja meg a tudását, tapasztalatait és bölcsességét egy olyan vállalkozóval, aki szeretne szakmailag fejlődni, szeretné dinamizálni, növekedési pályára állítani a vállalkozását, és ehhez szeretne külső segítséget igénybe venni. Részletek>>>

d) Digitális önkormányzat: már nem álom a sorban állás nélküli ügyintézés

Országossá vált az önkormányzati online ügyintézés, így pár kattintással már 150-nél is több különféle közigazgatási ügy indítható, illetve követhető egyszerűen nyomon. Részletek>>>


2. Aktuális uniós pályázatok

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 

Energetikai pályázatok (Pest megyén kívül)

Továbbra is pályázható a megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása pályázat (Pest megyén kívül)  
Továbbra is lehet igényelni, meghosszabbított beadási határidővel, a megújuló energia használatát támogató pályázatra mikro-, kis-, és középvállalkozásoknak, összesen 20,4 Mrd Ft keretösszeggel. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft lehet. A  pályázat keretén belül támogatható tevékenységek: megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek (napkollektoros rendszer telepítése, brikett, pellett, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése, hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és / vagy hűtésre, napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából), energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési és / vagy használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése), kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, valamint az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése támogatható.
A pályázatok benyújtása 2019. november 11.-től, 2020. április 30.-ig lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Napelemes rendszer telepítése (Pest megyén kívül)
Még elérhető a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak kiírt napelemes rendszer telepítése pályázat, összesen 23,9 Mrd Ft keretösszeggel. A pályázat keretén belül 100%-os vissza nem térítendő támogatás igényelhető minimum 1 millió Ft, maximum 3 millió Ft összegben. A pályázaton azon mikro-, kis-és középvállalkozások vehetnek részt, melyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel, valamint éves átlagos statisztikai állományi létszáma 1 fő. Támogatható tevékenységek: napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, akkumulátorok, mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. 

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Magyar Multi Program (Pest megyén kívül)
Indul a Magyar Multi Program másik köre! A Magyar Multi Program kiváló lehetőséget nyújt a legkiválóbb magyarországi vállalatok számára gazdasági helyzetük erősítésére. A Program célja a magyar gazdasági növekedés támogatása modern innovatív technológiafejlesztés, valamint a külpiacra jutás segítségével.
A Magyar Multi Programban elsődlegesen olyan vállalatok vehetnek részt, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

  • mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek;
  • legalább négy lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
  • minimum 5 fős alkalmazotti létszám a 2018. évben;
  • minimum 100 millió Ft nettó értékesítési árbevételt ért el a 2018. évben
  • árbevételük vagy exportárbevételük 2015-2018 között jelentős emelkedést mutat.

A pályázatról további információ az alábbi linken található.

Vállalkozás-fejlesztési pályázatok 

Beszállítói-fejlesztési Program (országos)
3 Mrd forintos keretösszeggel 2020. januártól elérhető a Beszállítói-fejlesztési Program. A pályázaton nagyvállalatok, valamint a nagyvállalatokkal együttműködést kötve mikro-, kis- és középvállalkozások vehetnek részt. A Program keretében többek között a kapacitásbővítés, termékkínálat bővítése, a meglevőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése, valamint a meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel támogatható. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege min. 20 000 000 Ft, max. 200 000 000 Ft.
A pályázatok benyújtása 2020. január 1. és február 15. között lehetséges.


A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Munkásszálló építés támogatása - vállalkozások részére is! (Pest megyén kívül és Pest megye meghatározott települései)
Október 10-étől nyújthatók be a támogatási kérelmek a "Munkásszállás kialakítása" elnevezésű központi munkaerőpiaci programra 5 Mrd Ft-os keretösszeggel. A pályázaton helyi önkormányzatok, önkormányzati tárulások, helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok, önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság , továbbá olyan gazdasági társaságok vehetnek részt, melyek rendelkeznek legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel, valamint vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz. A pályázat keretében munkásszállás építésére és munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítására igényelhető támogatás. A pályázatok benyújtása 2019. október 10. és 2020. május 15. között lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása (Pest megyén kívül)
Különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) felhő alapú vagy offline rendszerek bevezetésére igányelhető támogatás. A pályázaton azon mikor-, kis- és középvállalkozások vehetnek részt, melyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel, valamint éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 2 fő volt. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege min. 1 millió Ft, max. 24 millió Ft lehet, a kölcsön összege min 1,25 millió Ft, max 37,5 millió Ft lehet.
A pályázatok benyújtása 2017. március 8-tól 2020. március 16-ig lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Exportfejlesztési Program (országos)
Mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, kutatóintézetek, valamint felsőoktatási intézmények pályázhatnak vissza nem térítendő támogatásra az export növelését célzó tevékenységeikre. Az elszámolható költségek körét a dologi költségek (többek között: promóciós anyagok, honlap, szállásköltség, utazási költség, reklám, marketing, úthasználati díj stb.), valamint személyi költségek (bérköltség, munkaadót terhelő járulékok, reprezentáció stb.) képezik. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 millió Ftmaximum 10 millió Ft.
A pályázatok benyújtása 2020. február 28-ig lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Foglalkoztatásbővítés ösztönzése pályázat (Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld)
Jelen pályázat célja a kis-és középvállalkozások munkahelyteremtésének elősegítése. A pályázatok azon mikro-, kis-és középvállalkozások vehetnek részt, melyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel, az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt. Támogatás igényelhető foglalkoztatás bővítéssel érintett munkavállalók személyi jellegű ráfordításaira (munkabér, bérpótlék, munkáltatót terhelő adók és járulékok). Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 8 000 000 Ft maximum 90 000 000 Ft. 
A pályázatok benyújtása 2020. január 27. és 2020 június 01.között lehetséges. 

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Ismét pályázható az "Új gyakornoki program" pályakezdők támogatására! (Pest megyén kívül)
Az "Új gyakornoki programban" mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek támogatást min. 2,5 millió Ft, max. 22,17 millió Ft összegben 100%-os támogatási intenzitás mellett pályakezdő fiatalok és gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatására. A pályázat célja, hogy szakképesítéssel rendelkező 25 év alatti fiatalok foglalkoztatásához kapcsolódó bértámogatással segítse a vállalkozásokat munkaerő kapacitás bővítésében.
A pályázatok benyújtása 2019. november 26. és  2021 április 30. között lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.
 
Irinyi terv támogatási program - innovatív projektek (országos)
Azok a projektek támogathatóak, amelyek más forrásból nem finanszírozhatók, és amelyek az Irinyi Tervben azonosított ágazatokban (járműgyártás, speciális gép- és járműgyártás, élelmiszeripar, egészséggazdaság, zöldgazdaság, IKT szektor) valósulnak meg, továbbá a felsorolt ágazatokban megvalósuló innovációs partnerség kialakítására irányulnak. A pályázat keretében elszámolható költségek közé tartozik többek között a kapacitásbővítés, termékkínálat bővítése, új termék piacra vitele, kutatási és fejlesztési tevékenység, valamint az új létesítmény létrehozása új helyrajzi számon. A támogatás maximális összege 400 millió Ft, a legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió Ft-ot.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása (Pest megyén kívül)
Meghatározott ágazatokban (gép, villamos berendezés, orvosi eszköz, számítógép és elektronikai termék gyártása) működő vállalkozások igényelhetnek támogatást eszközbeszerzéshez,  új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához, az ezekhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzéséhez valamint információs technológia-fejlesztéshez. Az igényelhető támogatás összege: min 5.000.000 Ft, max 40.000.000 Ft. A pályázatok benyújtása 2019. november 21. 9:00 órától 2020. február 13. 12:00 óráig lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Kutatás-fejlesztési pályázatok

KKV START innováció - TERVEZET (országos)
A pályázati felhívás célja a KKV-k versenyképességének javítása innovációs projektjeik támogatásával. A támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft. A pályázaton mikro-, kis- és középvállalkozások vehetnek részt. A projekt keretében elszámolható költségek közé tartoznak a projektkoordináció, szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei, szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei, K+F szolgáltatás, az anyagköltség, piacra jutás költségei, valamint új eszközök beszerzése. A pályázatok benyújtása várhatóan 2020 tavasztól lesz lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Ipar-egyetem együttműködés (országos)
A pályázati felhívás célja nagyvállalatok és felsőoktatási intézmények konzorciuma által megvalósított projektek támogatása, nagyvállalatok K+F igényeit kiszolgáló egyetemi kapacitás létrehozása, piaci alapú, fenntartható módon. A támogatás mértéke projektenként minimum 1 Mrd, maximum 6 Mrd. A pályázaton nagyvállalatok, felsőoktatási intézmények és KKV konzorciumok vehetnek részt. A projekt keretében elszámolható költségek közé tartoznak a projektkoordináció, szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei, szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei, K+F szolgáltatás, az anyagköltség, új eszközök beszerzése, valamint a közbeszerzés költsége. A pályázatok benyújtása várhatóan 2020 tavasztól lesz lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Vidékfejlesztési pályázatok

Erdészeti technológia fejlesztésre (országos)
A felhívás célja az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához és a természetközeli gazdálkodási módok elterjedéséhez szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése. A pályázat keretén belül igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege  maximum 100 millió Ft lehet. Támogatási kérelmet az a személy/szervezet nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó ügyfél-azonosítóval. A pályázatok benyújtására 2017. június 01.-től, 2020.december 31.-ig van lehetőség.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Civil szervezeteknek

Megjelent a zöld civil szervezeteket támogató Zöld Forrás pályázat 2020. évi kiírása
Pályázatot hirdetett az Agrárminisztérium környezet- és természetvédő civil szervezetek részére, a természeti értékek védelme, az erőforrások takarékos-, hatékony- (fenntartható) használata, továbbá az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása érdekében végzett feladataik támogatására.

A pályázatról további információ az alábbi linken található.

HITELEK

Továbbra is elérhető az eszközbeszerzésre fordítható 0% -os hitel (Pest megyén kívül)

Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások pályázhatnak eszközbeszerzésre 0%-os kamattal, melyek pénzügyi szempontból életképesek, azonban a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben jutnak külső finanszírozási forráshoz. Kölcsön összege: min. 1 M Ft – max. 150 M Ft, a programban kezdő és induló vállalkozások is igényelhetnek támogatást. Az általuk igényelhető hitel összege max. 25 M Ft lehet. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése, bővítésének támogatása.

A hitelről rövid összefoglaló letölthető innen.

NHP Fix, 2,5%-os fix kamatozású Növekedési Hitelprogram (országos)
Továbbra is elérhető az NHP FIX! A Hitelprogram célja, hogy a kis- és középvállalkozások fix, alacsony kamatozású, hosszú lejáratú fejlesztési hitelforráshoz jussanak, hozzájárulva versenyképességük javításához. A hitelprogram keretei között maximum 2,5 %-os, fix kamatozású kölcsönt igényelhetnek a kkv-k összesen 1 000 milliárd Forint értékben. Egy vállalkozás minimum 3 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft hitelhez juthat. A hitelek futamideje minimum 3, maximum 10 év lehet. 

A hitelről rövid összefoglaló letölthető innen,

Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram (Pest megyén kívül)
A Hitelprogram célja a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásai, valamint a társadalmi célú mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása külső források segítségével. Az igényelhető támogatási összeg vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktív mikrovállalkozásai esetében min. 1 millió Ft, max. 20 millió Ft, a társadalmi célú mikro-, kis- és középvállalkozások esetében min. 1 millió Ft, max. 50 millió Ft.
A hitelkérelmek 2017 június 30. és 2020. június 30. között nyújthatók be.

EFOP pénzügyi eszköz Hitelprogram (országos)
A Hitelprogram célja közvetlenül EFOP kapcsolódású szektorban egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, továbbá kulturális szolgáltatások tevékenykedő vagy e szolgáltatások minőségjavulásához hozzájáruló, a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó, beruházásokat, fejlesztéseket megvalósító, mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén. Egy vállalkozás min. 1 millió Ft, max. 10 millió Ft hitelhez juthat 0%-os kamattal és 10% önerő mellett.

Az aktuális pályázati felhívásokról az alábbi linken tájékozódhatnak:

http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazatok/aktualis-felhivasok

Közvetlenül elnyerhető uniós források megújult tájékoztató honlapok. Részletek>>>

Partnerkereső rendszer

Kínai partnerünk, a CCPIT egy nemzetközi  internetes partnerkereső rendszert hozott létre. A honlap címe www.sinoova.com, a megtekintéshez kattintson a  http://www.sinoova.com/ChildPage/services_En.html linkre.


4. PAKTUM HÍREK (Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Paktum B-A-Z. megyében)

Paktumszervezeti tagok részére (VOSZ tagjai részére)

Elindult az Országos Vállalkozói Mentorprogram

A projekt célja a kis- és közepes vállalkozások (kkv) versenyképességének, hatékonyságának növelését szolgáló közvetett támogató eszközök, mint például személyes mentorálás, szakmai mentorálás, pénzügyi és vállalkozói szemléletformálás országos bevezetése.

Részletek>>>


    6. Széchenyi Kártya igénylés

Széchenyi Kártya Program valamennyi hiteltípusában a felvehető maximális hitelkeret 100 millió forintra emelkedett. 

A VOSZ  megyei  irodájában  lehetőség van a Széchenyi Kártya hitelprogram  termékeinek igénylésére, meghosszabbítására.

Telefon: 46/413-643
Mobil: 70/319-4369
E-mail:  info@voszborsod.hu

Cím: 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 80. fszt.5.

Miskolc, 2020.02.02.

                                    Üdvözlettel: Ádám Imre

www.voszborsod.hu
Hírlevélről való leiratkozáshoz, kattintson az alábbi linkre: leiratkozás