Közös Kutatási és Fejlesztési Központ felállítása a folyók vízipotenciáljának az energetikai kihasználásának a kutatására / Zriadenie spoločného výskumno-vỳvojového pracoviska pre výskum energetického vyuźitia hydroenergetického potenciálu vodnỳch tokov