A LEADER szerepe a

Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013

 

 

A LEADER program folytatására 2007-től az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) nyújt lehetőséget. A 1698/2005. EK rendelet szabályozza az EMVA-ból nyújtható támogatások felhasználását.

 

A rendelet értelmében a vidékfejlesztés támogatására irányuló célkitűzések az alábbiak:

-          A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása.

-          A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása révén.

-          Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése.

 

A fenti célkitűzések egy, az Európai Unió vidékpolitikájában tapasztalható hosszabb folyamat részei, azaz a SAPARD és az AVOP után most is látható az agrár-versenyképesség - környezetvédelem - termelésdiverzifikáció hármas tagozódása. Jelen célkitűzéseket az EMVA négy tengellyel (intézkedéscsomaggal) kívánja megvalósítani.

 

A LEADER tengely értelmében 2007-2013 között ismét lehetőség lesz alulról jövő, innovatív kezdeményezésekre építve helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására és megvalósítására. A következő tervezési időszak LEADER programjának célkitűzései megegyeznek a jelenleg - az AVOP keretében - futó program céljaival, melyek közül a legfontosabbak a vidéki életminőség javítása, a helyi közösségek megerősítése, innovatív, a helyi sajátosságokra épülő fejlesztések támogatása.

 

Az Unióhoz 2004-ben csatlakozott tagállamok esetében a LEADER program részesedése 2,5% kell, hogy legyen a teljes agrár-vidékfejlesztési forráson belül. A jelenlegi elképzelések szerint Magyarországon a program részesedése 5% lesz, mely évente mintegy 7,5 milliárd forint felhasználását teszi lehetővé. Ez nagyságrendekkel több, mint az AVOP-ban rendelkezésre álló forrás: hét év alatt 50 milliárd forintot jelent. A LEADER program 2007-2013 közötti sikeres lebonyolítását több kapcsolódó intézkedés is segíti majd. Ezek közül kiemelésre érdemes, hogy képzési komponens illeszkedik majd a LEADER program megvalósításához. Az elképzelések szerint támogatni kívánják a kistérségi szintű programalkotást, mely lehetővé teszi a LEADER-ben finanszírozandó fejlesztéseken túlmenően az egyes operatív programok fejlesztéseinek egységes programokba foglalását, kistérségi szintű összehangolását.

 

A 2007-2013 közötti LEADER programban a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Program 1-3. intézkedéscsoportjának valamennyi célkitűzése támogatható. Hasonlóan az AVOP LEADER+ intézkedéséhez, 2007. után is a következő tevékenységek támogathatóak a LEADER programból:

a helyi akciócsoportok vidékfejlesztési stratégiájának kidolgozása és megvalósítása; területközi együttműködések, a helyi akciócsoportok felkészítése, animálás.

A LEADER program és a LEADER helyi akciócsoportok célja a jövőben az kell, hogy legyen, hogy a LEADER forrásokon túlmenően további források lekötését tegye lehetővé az akciócsoport számára. Ezáltal a LEADER akciócsoport helyi vidékfejlesztési csoporttá alakul, s a kistérségi szintű közösségépítés és fejlesztéspolitika legerősebb struktúrájává válik.

 

[Forrás: LEADER Központ]