Köszöntő
Fogalomtár
Work shopok
TV műsorok
Sajtó melléklet
Linkek
Hírek
Inno. Stratégia
Partnereink
 
Észak-Magyarországi Innovációs Stratégia

"Az Európai Unió Strukturális Alapokból nyújtott támogatásaiban egyre nagyobb szerepet kap a régiók versenyképességét közvetlen módon befolyásoló innováció támogatása, amely eléri a Strukturális Alapok kifizetéseinek 5-6 %-át. Az Alapokból nyújtandó támogatások előfeltétele regionális és országos innováció fejlesztési politika és programok kidolgozása, valamint a saját forrás biztosítása.

A magyar régiók csak akkor indulhatnak eséllyel az innovációt támogató összegek megszerzésében, ha kello időben megkezdődik a regionális és országos szintű felkészülés, az EU csatlakozást megelőzően elkészülnek az innováció fejlesztési programok és regionális és helyi szinten is megteremtődik a saját finanszírozás háttere. Az innovációs feladatok régiós szintre történő delegálása világos trend mind az Európai Unióban, mind Magyarországon. Bár ez a trend felveti azt a probléma sorozatot: hogyan lehet elkerülni az egymással versengő kezdeményezések többszöröződését, bizonyos szervezeteknek mi a kritikus aránya, és milyen az integráció és a koherencia a kutatás, felsooktatás (általában mindketto nemzeti hatáskör) illetve az innováció, továbbképzés és KKV politika között.

Fentiek alapján a Regionális Innovációs Stratégia kidolgozásának indokoltságát az alábbiak támasztják alá: - Hazánknak 2004-ben az Európai Unióhoz történo csatlakozásakor elengedhetetlen feltétel, hogy a csatlakozásig a többi magyarországi régióhoz hasonlóan az Észak-Magyarországi régió innovációs stratégiája is elkészüljön a Nemzeti Fejlesztési Tervvel és annak Regionális Stratégiájával összhangban. Az EU RITTS/RIS módszertana alapján kidolgozott innovációs stratégia segítségével megteremtodhet a régió felzárkózásának és a nemzeti innovációs rendszerbe történo bekapcsolásának lehetosége. Ellenkezo esetben az amúgy is hátrányos helyzetu régió leszakadása a többi régióhoz képest még tovább fokozódik. - A stratégia alapveto célkituzése és eredménye a regionális konszenzus kiépítése az innováció területén a régió gazdasági, társadalmi és szociális szereploi, valamint a döntéshozók között. A továbbiakban a létrejött regionális konszenzus záloga lesz a stratégia megvalósításának, az innovációs folyamatoknak, valamint a regionális szintu társfinanszírozási (saját ero) háttér megteremtésének. - A regionális stratégián túlmutató, a régió valós igényeire és adottságaira, valamint a helyi szereplok részvételére alapozott Regionális Innovációs Stratégia létrehozza a az innováció kiemelt prioritásként történo kezelésének tervezési, majd végrehajtási kereteit a régió gazdaságfejlesztési elképzeléseiben.

- A Regionális Innovációs Stratégia katalizálja az Európai Unió 6. Keretprogramjában való regionális részvételt, amely a pályázatok előprojektjeként, nagyban hozzájárulhat az Európai Kutatási Térséghez való aktív csatlakozásához. A közeljövőben elfogadásra kerülő az innovációról szóló törvény, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvényjavaslat előkészítése többlet források biztosítása várható innovációs célokra. Ezen források regionális szintű felhasználása, illetve az erre alkalmas intézményrendszer kiépítése minden régió elemi érdeke, melynek kezdeti lépése a Regionális Innovációs Tanács létrehozása, aminek összetételére jelen Stratégia ajánlást tartalmaz. Francsics László ügyvezető igazgató Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht."

Forrás: www.norda.huNemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet
INNOCENTER Kht.
Miskolci Kommunikációs Kht.
Helyi Krónika