VÁLLALKOZÓI KÖZPONT - ZEMPLÉN EURÓPA HÁZ


KÁRPÁTOK HATÁRMENTI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI SZÖVETSÉG

A Középkelet-Európában egymás mellett elhelyezkedő országok (Magyarország, Szlovákia és Ukrajna) közös hármashatármenti területei hasonló földrajzi, gazdasági adottságokkal bírnak. A fővárosoktól való távolság már a korábbi évtizedekben is olyan irányba hatott, hogy az itt élő emberek sokkal intenzívebben keresték kapcsolataikat az élet minden területén - gazdasági, kulturális, oktatási, művészeti. Elősegítette ezt az a tény is, hogy az Első Világháborút követő határvonások következtében a lakosság etnikailag igen vegyessé vált: nemzeti kisebbségek rekedtek az anyaországokon kívül, amelyek keresték kapcsolataikat a nemzeti államukkal, hiszen a határok erőszakos megvonásával az évszázados gazdasági, kereskedelmi együttműködési tradíciók megszakadtak.

A térségben a vállalkozói kezdeményezések tipikusan önsegítő jellegűek voltak, nélkülözve mindenféle központi anyagi támogatást vagy irányítást, ami jelentősebb fejlesztést eredményezhetett volna. Nem véletlen tehát, hogy a térségben már a 90-es évek elején létrejöttek a helyi közösségek érdekeit szem előtt tartó vállalkozásélénkítő és régiófejlesztési szervezetek, non-profit alapítványi formában:

 • Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Sátoraljaújhely /Magyarország/1991,
 • Nagykaposi Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Nagykapos /Szlovákia/ 1992,
 • Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Gazdaságirányítási Társaság, Ungvár /Ukrajna/ 1993.

A Kárpátok Határmenti Gazdaságfejlesztési Szövetséget 1994-ben a Magyarországon, Szlovákiában és Ukrajnában működő fenti gazdaság- és vállalkozásélénkítő központok azzal a céllal hozták létre, hogy az alapító országok határos területein működő vállalkozásoknak nyújtott közvetlen szolgáltatásokon túl elősegítsék a régió gazdaságának fellendülését,valamint a térségbe vonzzák a nyugati befektetéseket és előmozdítsák a szabad piac elveinek elfogadását az érintett országok gazdasági szereplői között.


Hármashatármenti régió


A Hármashatármenti Gazdasági Együttműködés Stratégiai Programja földrajzilag meghatározott területre irányul, mely magában foglalja Északkelet-Magyarországon a Zemplén térségét (Bodrogköz, Hegyköz, Hegyalja), Kelet-Szlovákia Magyarországgal határos járásait (Terebes és Nagymihály), valamint Kárpátalja Ungvári és Beregszászi járásait.


A térségben a vállalkozásfejlesztési szervezetek vállalták fel a határokon túli területekkel való párbeszéd megkezdését, ezáltal a gazdaság- és térségfejlesztési feladatok koordinálását és a komplex fejlesztési elképzelések kidolgozását is.


A program indoklása:

A három határos térség fent említett adottságaiból következően a KHGSZ vállalkozói és régiófejlesztési programja az egyes országokban működő vállalkozások nemzetközi szintű együttműködését kívánja elősegíteni, jól körülhatárolt célkitűzéseinek megvalósítása révén.

A legfontosabb feladat, amely a Hármashatármenti Gazdasági Együttműködés Stratégiai Programjában szerepel, a térségi vállalkozások naprakész vállalkozói információval való ellátása és a gazdasági tevékenységeket szabályozó törvények változásainak közvetítése a cégek, vállalkozók felé.
A kiszolgálandó ügyfélkör nyilvántartását szolgálja a felállított adatbázis, melyet folyamatosan aktualizálunk. Az adatbázisunkba való bejelentkezés önkéntes alapon és térítésmentesen, konkrét partnerkeresési szándékkal történik egységesen kialakított regisztrációs lapokon.
A programok megvalósítására irodahálózatot működtetünk, ahol számítógépes adatbázis áll az érdeklődő, partnerkereső vállalkozások rendelkezésére. Itt gyűjtjük és dolgozzuk fel azokat az aktuális gazdasági információkat, amelyek elengedhetetlenek a külgazdasági kapcsolatok terén.

A rendszeresen szervezett térségi nemzetközi kiállításaink és vásáraink lehetőséget biztosítanak a konkrét üzleti kapcsolatok kialakítására és a piacok felmérésére. A kiállításokkal egyidejűleg szervezett üzletember-találkozóinkon aktuális információkat teszünk közzé a megjelenő üzletembereknek a gazdasági törvényi szabályozókról, vám- és jogi előírásokról.

A KHGSZ által kidolgoztatott "Hármashatármenti Gazdasági Együttműködés Fejlesztése" című szakértői tanulmány megállapításai alapján a határmenti területek gazdasági együttműködésének jelenleg - a törvénykezési eljárások és szabályok különbözősége mellett - fizikai akadályozó tényezői is vannak. Nevezetesen a térségben lévő határátkelők szűk áteresztőképességgel bírnak, illetve néhány természetes kapcsolódási ponton kevésbé vannak kiépítve, s így nemzetközi áruszállítás lebonyolítására alkalmatlanok. A KHGSZ-ben együttműködő szervezetek, illetve a Szövetség Tanácsa határozott lobbi tevékenységet folytat a megfelelő kormányzati, minisztériumi szerveknél a határátkelési problémák mielőbbi koordinált rendezésére.

A hármashatármenti térség komplex fejlesztésére csakis úgy látunk lehetőséget, ha kialakításra kerülnek és minél előbb a gyakorlatban működővé válnak az egymással összefüggő határmenti vállalkozói övezeteket, amelyek teret biztosítanak a gazdasági és regionális felzárkóztatáshoz a vállalkozók és cégek számára. A vállalkozási övezetek Magyarországon - Zempléni és Záhonyi - és Ukrajnában kijelölésre kerültek.


A program főbb elemei:

A KHGSZ által kidolgozott projekt célkitűzései konkrét stratégiai részterületekre összpontosulnak, amelyek összehangoltan szolgálják a hármashatármenti gazdasági együttműködési rendszer fejlesztését.

 1. Információs irodák működtetése a három országban. Naprakész vállalkozói információk szolgáltatása az érdeklődő vállalkozások számára a hármashatármenti térségben: üzleti ajánlatok, kereslet-kínálat közvetítés, jogi szolgáltatás.
 2. Vállalkozói kiállítások, vásárok és nemzetközi üzletember-találkozók szervezése a partnerkapcsolatok kialakításának és fejlesztésének elősegítésére, illetve az exportlehetőségek és potenciális piacok kiépítésére.
  Kiállítások, vásárok, üzletember-találkozók helyszínei:


  • HEGYALJAI GAZDANAPOK - Nemzetközi Kiállítás és Vásár, valamint üzletember-találkozó, Szerencs, Magyarország
  • ZEMPLÉNI VÁLLALKOZÓI NAPOK - Nemzetközi befektetési konferencia, Sátoraljaújhely, Magyarország
  • EXPO UZHGOROD - Nemzetközi Üzletember-találkozó és termékbemutató, Ungvár, Ukrajna
  • COPUS EXPO - Nemzetközi Kiállítás és Vásár, valamint üzletember-találkozó, Nagykapos, Szlovákia

 3. Negyedévenként több nyelven megjelenő gazdasági, vállalkozói információs hírlevél kiadása a partnerkeresés hatékonyabbá tételére. Havonta jelentkező információs, gazdasági televíziós műsor sugárzása a regionális televíziókban.

 4. Kárpátok Gazdasági Szemle

 5. Egybefüggő, egységes vállalkozói övezetek létrehozása a hármashatármenti térségben, összhangban az egyes országokban jelenleg még eltérő szinten kidolgozott törvényi keretekkel. Infrastruktúra- és egyéb térségfejlesztési programok indítása, a meglévő határátkelők nemzetközi áruszállításra való alkalmassá tételének szorgalmazása az illetékes szerveknél.
 6. A határmenti térségek gazdasági potenciáljának feltérképezése és egyes területek kiajánlása befektetők számára. Koordinált PR tevékenység folytatása, befektetői találkozók szervezése.


A program megvalósítása:

A Kárpátok Határmenti Gazdaságfejlesztési Szövetség 1994-es megalakulása óta a benne résztvevő szervezetek vezetőinek és a Tanács tagjainak folyamatos koordinációjára építve végzi munkáját. A régió- és vállalkozásfejlesztési alapítványok, központok vezetői által kidolgozott éves munkaprogramot a Tanács fogadja el. A 12 tagú Tanácsban az alapító vállalkozásfejlesztési szervezetek vezetői mellett elkötelezett térségi polgármesterek, vállalkozók foglalnak helyet, akik a koordinált programok tervezésében, végrehajtásában egységesen lépnek fel.

A programok megvalósításában, a három országban felállított térségi irodák működnek együtt, ahol egy-egy irodavezető és külső munkatársak dolgoznak. A Szövetség munkaprogramjában szereplő közös feladatokat koordináltan végezzük.


A KHGSZ programban résztvevő szervezetek:

A Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1994. november 4-én kötött írásos megállapodást a Nagykaposi Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (Szlovákia) és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Gazdaságirányítási Társaságával (Ukrajna). A szerződés értelmében megalakítottuk a Kárpátok Határmenti Gazdaságfejlesztési Szövetséget, amely koordinálja a három ország területein elindult régió- és gazdaságfejlesztési elképzeléseket és programokat.

A Szövetség megalakításában, illetve programjának kidolgozásában külföldi szervezetek tanácsadói is részt vettek (U.S. Peace Corps, CESO). Nagy segítséget kaptunk az Amerikai Békeszolgálat Magyarországon tevékenykedő vállalkozásfejlesztési önkéntesétől, Raymond Patrick Beckertől, aki a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál 1993. őszétől 1995. szeptemberig aktívan részt vett a szervezet munkájában.

A nemzetközi regionális program elindításakor pénzügyi támogatást kaptunk elképzeléseink beindításához a Centre for International Private Enerprises szervezetétől, az US AID és a Phare programoktól.

A KHGSZ megalakításakor már felmerült annak a lehetősége, hogy a Szövetséget, mint interregionális gazdasági együttműködési modellt más, hasonló együttműködési kapcsolatokban érdekelt szervezetek számára elérhetővé tegyük, és a nálunk felhalmozódott tapasztalatokat az érdeklődő szervezetekkel, önkormányzatokkal megosszuk.

A Hármashatármenti Gazdasági Együttműködés Stratégiai Program leírása és hozzáférhetővé tétele elősegítheti más határmenti területek fejlesztési koncepciójának kidolgozását nemcsak Magyarországon, hanem Közép-Kelet-Európa más hasonló adottságú régióiban is.


A KHGSZ információs irodák elérhetőségei:

A magyar programvezető iroda adatai: ZEMPLÉNI REGIONÁLIS
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

H-3980 Sátoraljaújhely,
Rákóczi u. 18.,Postafiók.: 8.
Hungary
Tel: +36-47/ 523-080
Fax: +36-47/ 322-919
Elnök:
Juhász István


Programigazgató:
Ogár Zoltán
A szlovák partnerek adatai: NAGYKAPOSI REGIONÁLIS
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI SZÖVETSÉG

SK-079 01 Vel'ké Kapusany,
Hlavná ul. 22.
Tel./Fax: +421-56/ 638-29-95.

Irodavezető:
Mihók Gábor
KIRÁLYHELMECI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
SK-077 01 Královsky Chlmec
ul. L.Kossutha 102.
Tel: +421-56/ 628-1210
Fax: +421-56/628-1211

Irodavezető:
Horváth Károly
Az ukrán partner adatai: KÁRPÁTALJAI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZPONT
UA-294000 Uzhgorod,
Tolsztoj u. 5/a.
Tel./Fax: +380-312/644-661

Irodavezető:
Dupka György

Letölthető dokumentumok::

KHGSZ alapítói szerződés (pdf)
KHGSZ ismertető (pps)
KHGSZ adatlap (pdf)

Vissza a főoldalra >>