VÁLLALKOZÓI KÖZPONT - ZEMPLÉN EURÓPA HÁZ


KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER

Kárpátok Beszállítói Klaszter megalakulása:

2004. november 19-én, Sátoraljaújhelyen aláírásra került a "Kárpátok Beszállítói Klaszter" együttműködési megállapodása magyar, szlovák és ukrán alapító partnerekkel.
Az együttműködés létrehozásában non-profit vállalkozásfejlesztéssel, ipartelepítéssel foglalkozó szervezetek vesznek részt, jelezve, hogy az érintett hármashatármenti régió minden versenyképes vállalkozója, vállalata felé egyformán nyitott.

A beszállítói klaszter megalakulását üdvözölte Pongorné dr. Csákvári Marianna a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára: "Példamutató, a térség dinamikus erőfeszítéseit tükröző, hálózatos munkáról van szó, melyet a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium részéről üdvözlök, s szeretném biztosítani az eseményen résztvevőket, hogy a tárca minden lehetséges segítséget megad munkájukhoz."
A klaszter szolgáltatásai a térség fejlődése érdekében minden itt működő, munkahelyeket fenntartó és munkahelyeket teremtő gazdasági szereplő számára elérhetőek.Kárpátok Beszállítói Klaszter célja, hogy elősegítse:

 • új, a nagy multinacionális vállalatok számára már beszállító, vagy beszállítani képes vállalatok letelepedését a régióban,
 • a hármashatármenti térség és a Zemplén Eurorégió bekapcsolódását a centrumok gazdasági folyamataiba,
 • a térségi új és meglévő ipari, kereskedelmi és logisztikai vállalkozások együttműködési hálózatának kialakulását, illetve az együttműködés hatékonyságának növekedését,
 • új beszállítói kapcsolatok kialakulását,
 • a klaszteren belüli beszállítóvá válást,
 • beszállítói képességek javítását,
 • külföldi vállalkozások letelepedését a Zemplén Eurorégióban / hármashatármenti térségben.

A Klaszter alapító szervezetei:

 • Kárpátaljai Vállalkozásfejlesztési Központ
 • Királyhelmeci Regionális Fejlesztési Ügynökség
 • Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége
 • Miskolci Egyetem Nemzetközi Marketing Tanszék
 • Szerencsi Ipari Park Kft.
 • Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.
 • Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

A Kárpátok Beszállítói Klaszter működését pályázati forrásokból kívánja finanszírozni. A szükséges üzleti infrastruktúrát a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány biztosítja.
A klaszter szervezési és menedzselési feladatait Bűdy László okl. közgazdász látja el.


Előzmények:

A Kárpátok keleti térségében többirányú kezdeményezések eredményeként létrejött határokon átnyúló együttműködési szerveződések:

 • Kárpátok Határmenti Gazdaságfejlesztési Szövetség - a továbbiakban - KHGSZ (1994. november 4.)
 • Zemplén Eurorégió (2004. április 23.)

fejlesztési stratégiáikban alapvető célként jelölték meg az együttműködő területek gazdasági alapjainak erősítését, versenyképes árualapok mennyiségének növelését a releváns térségek tőkevonzási képességének javítása, valamint a kis- és középvállalati (KKV) szektor megerősítése, beszállítói hálózatok kialakítása révén.

A KHGSZ tízéves periódusának áttekintése, értékelése és a Zemplén Eurorégió stratégiai programvitái indukálták a gazdasági együttműködés intenzitásának növelését, a gazdasági klaszter szervezés ismételt napirendre vételét, s belső erőforrásokból való elindítását.


A Klaszterekről:

A Kelet-közép európai régióban jelentős, új gazdasági centrum jön létre. 2007-től a Žilina-Bratislava-Esztergom háromszögben több mint 1 millió darab személygépkocsit gyártanak majd évente.

A személygépkocsi gyártás az, amely a számos más iparág, fém, műanyag, textil és számos egyéb iparág termékeit integrálja és dolgozza fel egy termékké, számos beszállítónak adva megrendeléseket.

Célunk, olyan együttműködési modell létrehozása, amely lehetőséget ad a hármashatármenti térség vállalatainak, vállalkozóinak a gazdasági centrumhoz való kapcsolódásra, valamint olyan autóipari és egyéb iparági beszállítók idevonzására, amelyek már beszállítói a régió nagy, gazdaságilag integráló gyártóinak, autógyárainak.

A helyi vállalatok versenyképességének és régió vonzerejének növelése érdekében meg kell teremteni egy új típusú, a régió vállalatainak, kutatási és oktatási intézményeinek együttműködésén alapuló gazdasági infrastruktúrát. Ez gazdasági hálózat (klaszter) képezheti az alapot a régió további gazdasági fejlődésében.
A létrehozni kívánt együttműködés, klaszter nem más, mint független vállalatok, valamint a hozzájuk kapcsolódó gazdasági szereplők és non profit (oktatási, kutató) intézmények halmaza, amelyek viszonylag nagy arányban használják egymás termékeit és szolgáltatásait, hasonló, vagy ugyanazon tudásbázisra és infrastruktúrára támaszkodnak, valamint hasonló innovációkat tudnak hasznosítani.

Ez a típusú kooperáció a vállalkozói jövedelmek növekedésén túl javítaná a hármashatármenti térség (övezet) nyersanyagai, termékei és szolgáltatásai piacosulását, segítené új munkahelyek létrehozását.
A klaszter létrehozás leginkább direkt formája, amikor egy non-profit szerveződés tudatos térség- és gazdaságfejlesztési célzattal katalizálja az együttműködési hálózat létrejöttét, érdekükben közösségi marketing tevékenységet végez, de az üzleti események tényleges szereplői az önálló vállalatok.


Letölthető dokumentumok a Kárpátok Beszállítói Klaszterről::

KBK Alapító okirat
Előtanulmány

Vissza a főoldalra >>