Центр підприємництва – Європейський дім "Земплин"


Кластер підрядчиків "Карпати"

Створення Кластера підрядчиків "Карпати":

Разом із партнерами з Угорщини, Словаччини та України 19 листопада 2004 року у м. Шаторалйауйхей був підписаний договір про співпрацю – Кластер підрядчиків "Карпати". У роботі Кластера приймають участь не комерційні організації, які займаються розвитком підприємництва, залученням інвестицій і є відкритими для всіх конкурентоспроможних підприємств регіону Трикордоння (стик україно-угорсько-словацького кордонів).

Створення Кластеру привітала заступник держсекретаря Міністерства економіки та транспорту Угорщини д-р Маріанна Чакварі: "Зусилля регіону, заради свого розвитку, гідні наслідування і ми їх вітаємо. Я хочу запевнити учасників, що з нашого боку буде надана всіляка можлива допомога для Вашої роботи". Послуги Кластера доступні для всіх чинників економічного життя регіону.Мета Кластера підрядчиків "Карпати" сприяти:

 • появі у регіоні фірм, які вже є або можуть стати підрядчиками для великих міжнародних підприємств;
 • підключенню регіону Трикордоння та Земплинського Єврорегіону до економічного життя своїх метрополій;
 • створенню мережі співпрацюючих підприємств та збільшення ефективності їх співпраці;
 • розбудові зв’язків із новими підрядчиками та залученню їх до Кластеру;
 • залученню іноземних інвестицій у Земплинський Єврорегіон та Трикордоння.

Організації-засновики Кластера:

 • Закарпатське Агентство Підтримки Підприємництва;
 • Регіональне агентство розвитку м. Краловскі Хлмец;
 • Спілка наукових, технологічних та індустріальних парків Угорщини;
 • кафедра міжнародного маркетингу університету м. Мішкольц (Угорщина);
 • ТОВ "Індустіальний парк" м. Серенч (Угорщина);
 • ТОВ "Індустіальний парк" м. Шаторалйауйхей (Угорщина);
 • Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва.

Свою діяльність Кластер має намір фінансувати шляхом отримання грантів. Необхідну інфраструктуру діяльності забезпечує Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва. Організаційними питаннями та менеджментом у Кластері займається Ласло Бюді.


Передісторія:

Створені у східному регіоні Карпат з приватних ініціатив транскордонні організації, а саме Спілка прикордонного економічного розвитку "Карпати" (створена – 04.11.94) та Земплинський Єврорегіон (створений – 23.04.04), у стратегічних планах розвитку визнали своєю основною метою зміцнення економічної основи і покращення інвестиційної привабливості співпрацюючих регіонів, збільшення кількості конкурентоспроможної продукції та зміцнення сектору малих і середніх підприємств за допомогою створення мережі підрядчиків.


Про кластери:

В Центральноєвропейському регіоні у 2007 році створиться новий потужний економічний центр. У трикутнику Жіліна-Братислава-Естергом (стик угорського та словацького кордонів) щорічно виготовлятимуть до одного мільйону легкових автомобілів. Це виробництво використовуватиме продукцію ряду інших галузей, надаючи цим роботу багатьом підрядчикам.

Наша мета – створити модель співпраці, яка надасть можливість для підприємців і підприємств Трикордоння підключитися до вищезгаданого економічного центру та залучити у наш регіон таких галузевих підрядчиків, які вже є підрядними організаціями потужних підприємств Карпатського регіону.

Заради зміцнення конкурентоспроможності підприємств та збільшення привабливості регіону необхідно створити економічну інфраструктуру нового типу, яка базуватиметься на співпраці підприємств, наукових та освітніх установ регіону.

Створюваний кластер не що інше, як конгломерат економічних чинників та неприбуткових закладів (наукових, освітніх), які відносно у великих пропорціях використовують продукцію і послуги одне одного.

Кооперація такого типу, окрім підвищення прибутків підприємств, сприяла би покращенню конкурентоспроможності виробів та послуг Трикордоння, а також створенню нових робочих місць.


Документація Кластеру підрядчиків "Карпати":

Установчі документи Кластеру (pdf)

Назад до основної сторінки >>