Tudásintenzív Mechatronikai és Logisztikai
Regionális Egyetemi Tudásközpont

Tudásintenzív Mechatronikai és Logisztikai Regionális Egyetemi Tudásközpont
Miskolci Egyetem
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

AZ MLR-RET STRATÉGIÁJA

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) által felügyelt Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) „Regionális Egyetemi Tudásközpont" programjában 4 évre elosztva 1.4 milliárd Ft támogatást nyert a Miskolci Egyetem (ME) mechatronika-logisztika témakörű kutatási – fejlesztési pályázata, így 2005 január 1-én megalakult a Miskolci Tudásintenzív Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont (MLR-RET).

A program három, jól definiálható, ugyanakkor egymással szorosan összefüggő, stratégiai területre fókuszál, amelyek a modell vertikális elemei. Ezek a K+F programok: Termékvilág, anyagok és technológiák, továbbá Integrált rendszerek. A programok keretében hét, nemzetközileg versenyképes, alkalmazásorientált részfeladat kerül megvalósításra. A részfeladatok hálózati formában történő realizálása jelentős eredményekkel és gazdasági előnyökkel jár mind a résztvevők, mind pedig a régió számára. A tevékenység kiterjed az alap- és alkalmazott kutatásra, a kísérleti fejlesztésre és a technológia-transzferre, valamint az oktatásra, képzésre és a tudományos utánpótlás nevelésre egyaránt. A modell horizontális elemeit a tudás különböző dimenziókban – műszaki, jogi, gazdasági és társadalmi – értelmezhető hasznosítása képezi. A program épít meglévő kapcsolatok hálózatba szervezett folytatására, regionalitása mindhárom megye felsőoktatási intézményeinek és vállalatainak együttműködésében ölt testet.


Részletes információ az MLR-RET Programról >>Zemplén Eurorégió >>

Vissza a főoldalra >>