VÁLLALKOZÓI KÖZPONT - ZEMPLÉN EURÓPA HÁZ


Szolgáltatásaink:

  1. Információs rendszer és hálózat kiépítése
  2. Szaktanácsadási tevékenység
  3. Vállalkozói Oktatás, képzés
  4. Térség és területfejlesztési program
  5. Helyi Vidékfejlesztési Iroda (Sátoraljaújhely, Sárospatak)
  6. EU Információs Iroda
  7. Hitelezés, hitel és támogatás menedzselés
  8. Innovációs és projectiroda
  9. Vállalkozói inkubátorház program
  10. Interregionális program
  11. Egyéb szolgáltatásaink

1. Információs rendszer és hálózat kiépítése

Megítélésünk szerint a vállalkozások indításának, megfelelő színvonalú működtetésének és fejlesztésének egyik legnagyobb gátja az információ hiány. Alapítványunk első szolgáltatása volt ezen információk ingyenes biztosítása a vállalkozók, illetve potenciális vállalkozók részére.
Jelenleg kilenc információs irodát működtetünk a helyi polgármesteri hivatalokkal közösen (Tokaj, Szerencs, Monok, Sárospatak, Cigánd, Ricse, Pálháza, Bodroghalom és Kenézlő).
A központban és az információs irodákban természetesen a vállalkozói alapinformációkon túl tájékoztatást kapnak az érdeklődők a támogatási és hitellehetőségekről, pályázatokról, aktuális ajánlatokról.

Fel a tetejére


2. Szaktanácsadási tevékenység

Vállalkozói Központunk megalakulása óta biztosítja a térségi vállalkozók részére az ingyenes szaktanácsadást saját dolgozóink, szakembereink és külső szakértők bevonásával.
Szervezetünk nemzetközi kapcsolatai révén közvetíti esetenként szervezi a külföldi szaktanácsadók térségi munkáját. Részt veszünk a Gazdasági Minisztérium és a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány közös gondozásában 1998. évben indított Beszállítói Célprogramban, valamint ugyancsak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által 2004. évben elindított pályázati Multiplikátor szaktanácsadói rendszerben.

Fel a tetejére


3. Vállalkozói Oktatás, képzés

Alapítványunk négy szintű vállalkozóképzést végez:

 • vállalkozói elképzelések tanfolyam potenciális ötlettel rendelkezők részére,

 • kezdő vállalkozói tanfolyam, induló egyéni és kisvállalkozók részére,

 • haladó vállalkozói tanfolyam fejlesztési elképzelésekkel rendelkező vállalkozók részére,

 • közepes vállalkozások vezetőinek menedzserképzése.

Vállalkozói központunkban elindítottuk a német illetve angol nyelvi képzést. Képzési programunk szerves részét képezik az előkészítő jelleggel megvalósító, koordinált továbbképzések, felkészítések és a 2005. évben kötött együttműködési megállapodások a Magyar Logisztikai Egyesülettel és a Perfekt Oktatási és Szaktanácsadó Rt-vel.
Tanfolyamainkon (131 db), ez idáig több, mint 1400 fő vett részt ingyenesen, ill. jelentős kedvezménnyel. Az alapítványunk a vállalkozóképzésre több mint 28 millió Ft támogatást fordított.

Képzési programunk része a saját szakemberek továbbképzése, mely folyamatos.

Minőségi képzéseinket biztosítja a szakmailag magasan képzett és nagy gyakorlattal rendelkező oktatói csapatunk (elismert egyetemi oktatók és minősített trénerek), akik szakmai tapasztalatukat átadva igyekeznek a képzésen résztvevőket felkészíteni.

2007. évben a Királyhelmeci RRA-val közösen a "Sikeres vállalkozók a Zemplén Eurorégióban" projekt keretében 18 fő magyar nemzetiségű vállalkozónak szerveztünk képzést. Részt vettünk a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézetének "Magyar - Szlovák összehasonlító komplex képzési programja a romák felzárkóztatásáért" szervezésében és bonyolításában.
2007. évben ezidáig 4 képzési programunkban 150 fő vett részt.

Fel a tetejére


4. Térség és területfejlesztési program

A vállalkozói befektetői feltételek kialakítása egyik alapfeltétele a sikeres munkánknak, ezért fontosnak tartottuk és tartjuk a térséget érintő fejlesztési programokban való aktív előkészítő és szakmai megvalósító részvételt!

Mely programokban vettünk és veszünk részt:

 • Zemplén Kistérség Komplex Fejlesztési Programja (OFA)

 • A Bodrogköz Agrárfejlesztési Programja (FM)

 • B.-A.-Z. Megyei Idegenforgalmi Fejlesztési koncepciója (Idegenforgalmi Hivatal)

 • CESO /CANADA/ - Idegenforgalmi Fejlesztési Program (ZRVA)

 • IESC /USA/ - Kamion tranzitállomás kiépítése a térségben (ZRVA)

 • VOCA /USA/ - Bodrogköz agrárszövetkezet kialakítása (ZRVA)

 • Bodrogköz Agrármarketing Hálózat kialakítása (B.A.Z. RVK)

 • PEACE CORPS, CESO - Határmenti interregionális együttműködés lehetőségei (ZRVA)

 • A Hármashatármenti gazdasági övezetek kialakítása és a határátjárhatóság javítása /szlovák – ukrán – magyar/ (ZRVA)

 • B.A.Z. megyei integrált szerkezet-átalakítási és válságkezelési programja (B.A.Z. MTFT)

 • Vállalkozói inkubátorház hálózat kialakítása B.A.Z. megyében (B.A.Z. RVK)

 • MATÁV telefonhálózat, WESTEL 450-es és 900 rádiótelefon rendszer kiépítése a térségben (ZRVA)

 • Az "AIRR" Szennyvíztisztító rendszer /USA/ elterjesztése térségi kistelepüléseken (ZRVA)

 • A Kárpátok Határmenti Gazdaságfejlesztési Szövetség Programja (ZRVA)

 • US.AID, VOCA/ACDI - Hármashatármenti Kisvállalkozói és Térségfejlesztési Program

 • Zempléni Vállalkozói Övezet kialakítása (ZRVA)

 • Zempléni Vállalkozói Övezet gazdaságfejlesztési programjának elkészítése, elfogadtatása és széles körű ismertetése (ZRVA)

 • Zempléni marketing és PR program (ZRVA)

 • Zemplén térségi turizmusfejlesztési terv (ZRVA)

 • Zempléni Idegenforgalmi Program (ZRVA)

 • Sátoraljaújhelyi Ipari Park létrehozása, "Ipari Park" cím elnyerése, teljes infrastruktúra kiépítésének megkezdése (ZRVA)

 • Beszállítói célprogram (Gazdasági Minisztérium)

 • Zempléni Vállalkozási Övezet területfejlesztési programjának aktualizálása(ZRVA)

 • Sárospataki kistérség területfejlesztési koncepciójának programja (ZRVA)

 • Zemplén az EU csatlakozás küszöbén programcsomag (ZRVA)

 • Gazdasági integrációk létrejöttének menedzselése a ZVÖ területén (ZRVA)

 • "Felkészülten az Unióban" című programcsomag (ZRVA)

 • "Európára nyitottan - avagy tanulás korhatárok nélkül" programcsomag (ZRVA)

 • Szerencsi Ipari Park kialakítása, az ipari park cím elnyerése (ZRVA)

 • Zemplén Eurorégió megalapítása (ZRVA)

 • Tokaj-Hegyalja, mint a világörökség része idegenforgalmi program (ZRVA)

 • Területfejlesztési program turisztikai vezértermék kialakításával a Zemplénben programcsomag (ZRVA)

 • Sátoraljaújhelyi Ipari Park menedzselése (ZRVA)

 • Kárpátok Beszállítói Klaszter létrehozása (ZRVA)

 • Füzér Község turisztikai megvalósíthatósági tanulmányterve (ZRVA)

 • Nagy-Milic Natúrpark működési koncepciója (ZRVA)

 • Zemplén Eurorégió stratégiája és koncepciója (ZRVA)

 • BAZ. megye műemlékvédelem alatt álló épületeinek felmérése (ZRVA)

 • A Zempléni Vállalkozási Övezet fejlesztési koncepciója a II. NFT-hez kapcsolódóan (ZRVA)

 • Kommunális hulladékok hasznosításának lehetőségei a termékfejlesztésben (ME MLR-RET / ZRVA)

 • Kárpátok Beszállítói Klaszter megvalósíthatósági tanulmány, adatbázis (ZRVA)

 • Kárpátok Beszállítói Klaszter működése és helye az észak-magyarországi logisztikai hálózatban (ME MLR-RET / ZRVA)

 • Nagykaposi Ipari Park megvalósíthatósági tanulmány (MATTIP / ZRVA)

1996-tól területfejlesztési irodát működtetünk az önkormányzatok és területfejlesztési társulásaik munkájának segítésére, terület és gazdaságfejlesztési programokat, terveket dolgozunk ki és befektetés-ösztönzési tevékenységet végzünk.
Gazdasági- és területfejlesztési erőfeszítéseink eredményeként térségünk szlovák és ukrán határmenti területe 1998-ban különleges gazdasági övezeti státuszt kapott a Magyar Kormánytól, kijelölésre került a Zempléni Vállalkozási Övezet, melynek menedzselési feladatait is ellátjuk.

A Zempléni Vállalkozási Övezet Sárospatak és Sátoraljaújhely városok és vonzáskörzeteik (összesen 52 település) közigazgatási területeire terjed ki. A vállalkozási övezeti kategória ma hazánkban a legkedvezőbb támogatási és adózási feltételekkel várja a potenciális befektetőket, vállalkozókat.
Szintén részt vettünk a Sátoraljaújhelyi Ipari Park megvalósításában, az ipari park cím elnyerésében, 1998-ban. A menedzselési feladatokat szervezetünk a helyi önkormányzat megbízásából 2004 februárjától látja el ismételten.

A vállalkozási övezet és az ipari park menedzser szervezeteként prezentációs anyagokat, kiadványokat, többnyelvű - magyar, angol, német - installációs anyagot, CD-ROM-ot, videofilmet készítettünk, illetve jelentettünk meg és www.zrva.hu címen website-ot működtetünk, befektetői fórumokat szervezünk. A befektetési és kooperációs összeállításunkkal célunk, hogy az övezet aktuális kínálatát bemutassuk az érdeklődőknek és kiközvetítsük a befektetési lehetőségeket az előzőekben felvázolt eszközökkel, illetve kihasználva a kiépített direkt terjesztési lehelőségeket.
Térség- és gazdaságfejlesztési tevékenységünk eredményeként a Sátoraljaújhelyi Ipari Parkban 2006 év folyamán hazai és külföldi befektetők települtek meg, fejlesztettek, de számos további lehetőség kínálkozik még megvalósításra.
Ez évben elindítottuk az Ipari Park II. zöldmezős ütemének bevonását a tulajdonos városi önkormányzattal.

Fel a tetejére


5. Helyi Vidékfejlesztési Iroda

Alapítványunk 2007 évben sikeresen pályázott a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán Helyi Vidékfejlesztési Irodák (HVI) felállítására a Sátoraljaújhelyi és Sárospataki Kistérségekben. A Helyi Vidékfejlesztési Iroda kistérségenként egy, a helyi vidékfejlesztési közösségek munkaszervezeteként szolgáló, az FVM által elismert szervezet.
A HVI-k országos hálózatát az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) vidékfejlesztési forrásainak minél hatékonyabb felhasználásának elősegítésére hívta életre az FVM.
Az irodák funkciója a kistérségekben a kormányzati vidékpolitika ismertetése. Az iroda nem hatóság, de bizonyos közfunkciókat ellátó közszolgáltató iroda.

Az irodák feladata ÚMVP keretében alakuló LEADER Akciócsoportok létrejöttének motiválása, a szereplők ösztönzése, valamint a LEADER Fejlesztési Stratégia elkészítésében való részvétel. A sajátos, egyedi térségi adottságokra építő, testreszabott Helyi Vidékfejlesztési Terv elkészítésének koordinálása, egyben a projektötletek gyűjtése, generálása, rendszerezése.

Tovább a HVI oldalra >>
Fel a tetejére


6. EU Információs Iroda

Alapítványunk több éve aktívan részt vesz EU-s programok kidolgozásában és végrehajtásában. Korábbi projektjeink eredményei és feltételrendszere alapján kezdeményezések sorozatát indítottuk el 1999 év folyamán, melyek a Zemplén térség, tágabb értelemben pedig a magyar-szlovák-ukrán hármashatármenti régió EU-s felkészítését voltak hivatottak megalapozni, felkészítve a térségi vállalkozásokat, az önkormányzati és civil szervezeteket, valamint a lakosságot az uniós elvárásokra, az EU-s pályázati programok fogadására, jogszabályi előírásokra, illetve kidolgozott projekt javaslatok összeállítására.

Az integrációra való térségi felkészülés segítésének szándékával az Európai Unió Magyarországi Delegációjának támogatásával nyitottuk meg 2000. szeptemberében a Zempléni Európai Uniós Információs Irodát és szakkönyvtárat, ahol az EU pályázati rendszerekről és további uniós információkról kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők.
Irodánk sikeres működtetését szakmai vonatkozásban segíti, hogy 2001-ben tagjai lettünk a Külügyminisztérium EIP (Európai Információs Pont) hálózatának, valamint a tizenhárom hazai EU-s partnerszervezettel kötöttünk együttműködési megállapodásunk.

Fel a tetejére


7. Hitelezés, hitel és támogatás menedzselés

Szervezetünk közvetíti a vállalkozások felé a hazai és nemzetközi hitel és támogatási lehetőségeket. A pályázati kiírásokról, feltételekről tájékoztatást adunk, igény esetén segítünk a kiválasztásban, a pályázat, hitelkérelem elkészítésében és közvetítünk a bank illetve a megfelelő pályáztató szervezet felé.
Alapítványunk 1992 óta működteti a mikrohitel programot. A program célja a mikrovállalkozások beruházásainak finanszírozása kedvezményes kamatozású hitellel. A programot a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány koordinálja a Helyi Vállalkozói Központok országos hálózatán keresztül. A 2007. év folyamán 27 vállalkozás jutott összesen 73.486 ezer Ft hitelhez a program keretében alapítványunkon keresztül.
A 2007-es évben nem változott a mikrohitel feltételrendszere. A futamidő max. 8 év, míg a felvehető hitelösszeg max. 6.350 eFt.
A program fennállása óta több, mint 1.025 millió Ft összeg került kihelyezésre.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) társszervezeteként szintén alapítványunknál érhető el a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított Széchenyi Kártya, mely kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció.
2007. évben 4 vállalkozás vette igénybe szervezetünk segítségével a Széchenyi Kártya hitelkonstrukciót, összesen 30.000.000.- Ft összegben (a kártyaigénylések 2007.04. hónaptól Miskolcon kerülnek befogadásra).

Tovább a Mikrohitel oldalra >>
Fel a tetejére


8. Innovációs és projectiroda

Vállalkozói Központunk 1991 óta foglalkozik pályázatírással, -menedzseléssel. Az alapítás óta eltelt 15 évben vállalkozói, önkormányzati és non-profit partnereink megelégedésére folytatunk projekt előkészítési, pályázatfigyelési, pályázat készítői- és szaktanácsadói, illetve projektmenedzsment tevékenységet. Az iroda működtetésével célunk a hazai és uniós támogatásformák elérésén keresztül megerősíteni a régióbeli KKV-k és egyéb civil szervezetek, önkormányzatok, versenyképességét és elősegíteni azok integrációs kapcsolatainak megteremtését.
A magasabb szintű szolgáltatás igénybevételéhez 2005. év első felében elindítottuk pályázatfigyelő szolgáltatásunkat, melyet a jelentkezők regisztráció útján kedvezményes havidíj ellenében vehetnek igénybe.
Számos szakmai és érdekképviseleti szervezet tagjaként a megszerzett tapasztalatainkat felhasználjuk munkánk során, elősegítve ezzel pályázataink sikerességét.

Kiemelt szervezeti tagságaink:

 • Magyar Logisztikai Egyesület

 • Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége

 • Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége

 • Magyar Innovációs Szövetség

 • Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

 • Magyarországi Vállalkozási Övezetek Szövetsége

Munkatársaink magasan képzett szakirányú felsőfokú szakképzettséggel rendelkező szakemberek a térség- és területfejlesztés, vállalkozásfejlesztés, idegenforgalom teljes körű pályázatmenedzselés területén, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Multiplikátor, valamint a Miskolci Egyetem Felkészülés a Strukturális Alapok fogadása képzés sikeres elvégzésével.
2006 évben 3 fő munkatársunk elvégezte a Közbeszerzési referens képzést, ezáltal lehetővé vált szolgáltatási kínálatunk bővítése.

Fel a tetejére


9. Vállalkozói Inkubátorház program

Alapítványunk vállalkozói inkubátorprogramjának első állomása a Sátoraljaújhelyi Vállalkozók Háza. Itt az alapítvány által kialakított és felújított közel 1.000 m2 hasznos alapterületen 12 vállalkozás kapott helyett kedvezményes bérleti díj ellenében, maximum 3 évig. A helyiség lehetősége mellett - mely évente fokozatosan csökkenő kedvezményű - teljes infrastruktúrát kapnak a vállalkozók, önköltséges alapon. A 15 éve működő inkubátorház tapasztalatai kedvezőek. A házon belül kapott helyet a Vállalkozói Központunk, mely egyben biztosítja a ház működtetését és a szolgáltatásokat.
Befejeződött a vállalkozói udvar kialakítása, ahol vásárokat, árubemutatókat tudunk szervezni a térség vállalkozói számára. Az első rendezvényre 1997. augusztus 15-20. között került sor, Zemplén '97 címmel. A vásáron térségi vállalkozások mutatkoztak be.
1998 évben beépítésre került az inkubátorház tetőtere, ahol újabb vállalkozói helyiségek kerültek kialakításra. A tetőtér beépítésével 360m2 új alapterület 6 vállalkozói helyiség létrehozását, egy tanácskozó és oktató helyiség kialakítását tette lehetővé. A területbővítés mellett a ház fűtési rendszerének korszerűsítésére is sor került. A vállalkozói központ területének bővítésével az inkubációs szolgáltatások fizikai feltételrendszerét is javítani tudtuk, új ügyfélfogadó tér kialakításával, a vállalkozói könyvtár bővítésével.
A fejlesztés harmadik fázisaként a XII. Zempléni Interregionális Vállalkozói Napok keretében 2004. április 23-án nyitotta meg kapuit Sátoraljaújhelyen az átalakított Zemplén Európa Ház. A Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány fenntartásában immáron 15 éve működő, volt Vállalkozók Háza felújított és kibővített épületét - 100 fős konferenciaterem, informatikai és oktatástechnikai fejlesztés - Kiss Péter kancellária miniszter adta át.
Jelenleg az inkubátorház kihasználtsága 100%-os.

Fel a tetejére


10. Interregionális program

A földrajzi adottságunkból adódóan már megalakulásunk után elkezdtük szervezni a szlovák, ukrán kapcsolatokat, a hármashatármenti térség gazdaságfejlesztésének összehangolását. Közös rendezvények, vásárok, üzletember találkozók, oktatási programok után 1994. novemberében szlovák és ukrán partnerszervezetünkkel létrehoztuk a Kárpátok Határmenti Gazdaságfejlesztési Szövetséget.

A gazdaságfejlesztési program további lépéseként, a fejlődés további generálására 2004-ben megalapítottuk a Zemplén Eurorégiót és a Kárpátok Beszállítói Klasztert.

A Kárpátok Beszállítói Klaszter program első üteme 2006 évben megvalósult, mely magába foglalt egy elektronikus adatbázis kialakítását, feltöltését öt nyelven, 360 térségi érintett céggel és 22 vállalkozás szakmai átvilágítását.
A Zemplén Eurorégiós program keretében 2006 évben Királyhelmecen átadásra került a Királyhelmeci Zemplén Európa Ház I. üteme: konferenciateremmel, könyvtárral és teljes körű előadás és oktatástechnikai fejlesztéssel.

Természetesen nemzetközi kapcsolataink kiépítését folyamatosan bővítjük, jelenleg partneri kapcsolataink vannak a következő országokban: Csehország, Románia, Ausztria, Németország, Hollandia, Dánia, Észak-Írország, Belgium, Portugália, USA.

Tovább a Zemplén Eurorégió oldalára >>
Tovább a Klaszter oldalra >>
Fel a tetejére


11. Egyéb szolgáltatásaink

A Vállalkozói Központunk saját feltételrendszerének megfelelően egyéb szolgáltatásokkal is áll a vállalkozók rendelkezésére:

 • megbeszélések, rendezvények megrendezéséhez helyiségbiztosítás;

 • irodai szolgáltatások, telefax, fénymásolás;

 • vállalkozói hirdetésfelvétel;

 • vállalkozói ingatlan eladás, bérlet közvetítése;

 • kapacitás kínálat, kereslet üzletközvetítés.

 • közbeszerzési eljárások lefolytatása.

2007. évben is folytattuk pályázatfigyelési szolgáltatásunkat, amelyet a vállalkozók, vállalkozások kedvezményesen vehetnek igénybe.

Tapasztalataink szerint az általunk nyújtott szolgáltatások és meghirdetett programjaink iránt az igény óriási.
Jelenleg a működésünket és programjainkat hazai és nemzetközi pályázatok útján és szerény vállalkozói bevételünkből igyekszünk finanszírozni.

Működésünk 16 évében a statisztika szerint több, mint 46 ezer ügyfél kereste meg szervezetünket, de ez nem tartalmazza a több ezer telefont, a több száz, rendezvények alkalmával történt beszélgetést és az e mögött lévő ügyfeleket.
Munkánk a nehéz gazdasági helyzet ellenére érezhető. Ügyfeleink többsége vállalkozóként nem ment csődbe, önmagának, családjának, esetenként másoknak is megélhetést biztosít. Felmérésünk szerint közvetlen illetve közvetett támogatásunkkal Zemplén térségében több, mint 4000 munkahely létesült, és jelentős azon vállalkozások száma melyek fejlesztése során további munkahely létrehozása várható.

Az alapítványunk közhasznú, nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, szervezet pénzbeni vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat.


Sátoraljaújhely, 2008. január 15.

Juhász István
ügyvezető igazgató

Fel a tetejére

Vissza a főoldalra >>