LEADER 2007-2013

VIDÉKFEJLESZTÉS: ÚJ ÉLET KEZDŐDIK

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. intézkedéscsoportjának keretében csaknem 200 milliárd forint támogatásra lehet pályázni.
A támogatások a kistelepülések megújítására, a védett épületek helyreállítására, a turisztikai tevékenység ösztönzésére, valamint helyi mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére vehetők igénybe.
[Forrás: FVM; Feltöltve: 2008.10.20.]

TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZATRÓL

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) célja a vidékfejlesztésben érintett kormányzati és önkormányzati intézmények, társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó szervezetek információs és együttműködési hálózatba szervezése, és tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében.
Az MNVH szolgáltatásainak igénybevétele érdekében regisztráció szükséges.
Regisztrálni a regisztrációs adatlap kitöltésével lehetséges a regisztrálni kívánó lakcíme vagy székhelye szerint illetékes HVI-nél lehet. A HVI a regisztrációs adatlapokat továbbítja az FVM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: FVM VKSZI) részére.

ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM I-IV. TENGELYE

Felhívjuk a bodrogközi, sárospataki és sátoraljaujhelyi kistérségekben (kivéve: Sátoraljaujhely város) élő honlapunkat böngésző érdeklődők figyelmét arra, hogy az ÚMVP nem azonos a most előkészítés alatt lévő helyi vidékfejlesztési, vagy leader közösségi programmal, mert utóbbi egyrészt a helyi tervező team ajánlásai alapján fogja kialakitani a térségi vidékfejlesztési stratégiát, másrészt ennek a készülő stratégiának a mozgástere alapvetően a III. tengely témakörébe esik, s az I. és II. tengelyek fejlesztési témái csak a leder megközelítés okán - a csoport többségének majdani támogatása esetén - fognak megjelenni a programunkban.
Így az I. és II. tengelyek témáiban gondolkodók majd a központi felhívásokra és kiírásokra nyujthatnak be támogatási pályázatokat. [Forrás: ZTHK TKCS; Feltöltve: 2008.01.16.]

AZ ÚJ MAGYAR FALU PROGRAMJA

A minőségibb életkörülményeket biztosító vidék jövőképét felvázoló lehetőségek döntően az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program intézkedésein alapulnak, de a programdokumentum más tárcák számos tervét is tartalmazza.
Az egyik legfőbb cél tehát a szemléletbeli változás a vidékfejlesztés terén. A jelenleg vidéken tapasztalható kedvezőtlen trendek egyik legfőbb oka éppen a vidék fogalmát övező szűklátókörűség és az itt élők számára biztosított alternatívák hiánya. A korszerű, összetett vidékfejlesztési koncepciók hiányoztak eddig.

Amennyiben hozzá kíván szólni az olvasottakhoz, esetleges javaslatait és észrevételeit küldje el a ujmagyarfalu@hvi.hu e-mail címre. Gondolkodjunk közösen az Új Magyar Falu jövőjéről! [Forrás: FVM VKSZI]


A LEADER SZEREPE A NEMZETI AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁBAN 2007-2013

A LEADER tengely értelmében 2007-2013 között ismét lehetőség lesz alulról jövő, innovatív kezdeményezésekre építve helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására és megvalósítására. A következő tervezési időszak LEADER programjának célkitűzései megegyeznek a jelenleg - az AVOP keretében - futó program céljaival, melyek közül a legfontosabbak a vidéki életminőség javítása, a helyi közösségek megerősítése, innovatív, a helyi sajátosságokra épülő fejlesztések támogatása.

A KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK ÉS A LEADER-PROGRAM

Az Európai Unió mezőgazdasági politikája (Közös Agrárpolitika, KAP) 1957 óta folyamatosan átalakul. Míg korábban a munkahelyek és a megfelelő mennyiségű élelmiszer biztosítása volt a fő cél, később az élelmiszeripari termékek minősége iránti igény, a környezet védelme, a vidéki táj képének és az adott vidéki térség kulturális hagyományainak, értékeinek a megőrzése került előtérbe.
A kilencvenes évektől kezdve felismerték a fenntartható helyi fejlődés jelentőségét, figyelembe véve a térségek környezeti, gazdasági, szociális és kulturális adottságait is. Új fejlesztési módszereket dolgoztak ki, s a helyi közösségeket is bevonták a megoldások keresésébe. A "hagyományos" fejlesztési politika átalakítása érdekében született meg az Európai Unió LEADER-programja. A rövidítés a francia elnevezés kezdőbetűiből származik "Liasion Entre Actions pour le Development de ł’Economie Rurale", amelynek magyar jelentése, szó szerinti fordításban: akciók közötti kapcsolat a vidék gazdasági fejlesztése érdekében.
A program új alapokra helyezi a fejlesztést. A térség fejlesztési stratégiáját az abban részt vevő önkormányzatokból, a térség vállalkozásaiból és civil szerveződéseiből megalakult helyi akciócsoport állítja össze, az ott élők bevonásával. Az elkészült stratégia alapján a programot finanszírozó szervezet keretösszeget határoz meg a munkacsoport számára. A munkacsoport a rendelkezésére biztosított keretösszeg mértékéig, helyi pályáztatás útján választja ki a kedvezményezetteket az elfogadott program megvalósítása érdekében.

Vissza a HVI főoldalra >>