Zempléni Tájak Helyi Közösség LEADER 2007-2013 Pályázatok Közlemények Letöltések
MNVH hálózat
HVI - KKH hálózat közös fogadóórái

Fogadóórák >>
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

www.fvm.hu
HVI országos honlap

www.hvi.hu
FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

www.vkszi.hu
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

http://www.umvp.eu/
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

http://www.mvh.gov.hu/
FVM Agrármarketing Centrum Kht.

http://www.amc.hu/
Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése


www.met.hu

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vízállásjelentés

www.ekovizig.hu

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI IRODÁK (HVI) FELADATAIRÓL

A Helyi Vidékfejlesztési Iroda a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet által megjelölt kistérségek vonatkozásában kistérségenként egy, a helyi vidékfejlesztési közösségek munkaszervezeteként szolgáló, az Irányító Hatóság (IH) által elismert szervezet.
A HVI-k országos hálózatát az ÚMVP vidékfejlesztési forrásainak minél hatékonyabb felhasználásának elősegítésére hívta életre az FVM. A nyertes HVI vezetők számára 2007. május 16. és június 1. között megrendezett képzéssorozat célja volt, hogy az irodavezetők hitelesen, felkészülten szólíthassák meg a kistérség érintettjeit. A képzés lezárását követően az irodavezetők akkreditációs vizsgát tettek, 2007. júliusában pedig megkezdhetik munkájukat – a vidéki közösségekkel együtt, a vidéki közösségekért.

A számos ágazatot felölelő, több szektort érintő integrált vidékfejlesztés, illetve az azt megtestesítő III-IV. tengely alapvető logikája a PPP (köz- és magánszféra együttműködése) erősítése és az állami/önkormányzati szervek túlsúlyának elkerülése mind a tervezésben, mind a közösségek tekintetében. Ezen elv megvalósulását tartotta szem előtt az IH a HVI-k kiválasztása esetében is, így alakult ki a következő megoszlás: egyesület 26%, többcélú társulás 23%, alapítvány 15%, gazdasági társaság 14%, közhasznú szervezet 12%, egyéni vállalkozó 0,5%,  társulási szervezet 0,5%.

A HVI FUNKCIÓJA

 • Az FVM vidékfejlesztési „lába” a kistérségekben: a kormányzati vidékpolitika hírnöke, a helyi kezdeményezések szócsöve.

 • Olyan modern szellemiségű, szolgáltatás-orientált, decentralizált szervezet, amely a kistérségi problémákat a helyi érdekeltek összefogásának útján képes megoldani, a helyi adottságokat pedig kiaknázni.

 • Nem hatóság, nem a bürokrácia bővülését eredményező szervezet, de bizonyos közfunkciókat ellátó közszolgáltató iroda.

 • A HVI-k szűken vett hatóköre a III-IV. tengelyek intézkedéseiben foglalt támogatásokra jogosult települések teljes területe, de az integrált vidékfejlesztési intézkedések tovagyűrűző hatásai útján az egész kistérség fejlődését szolgálják.

 • Elérhető, megbízható vidékfejlesztési információs csomópont a kistérségben.

A HVI FELADATAI

 • Az alakuló LEADER Akciócsoportok létrejöttének motiválása, a szereplők ösztönzése, majd az ACS-ok regisztrálásában, valamint a LEADER Fejlesztési Stratégia elkészítésében való részvétel.

 • A LEADER-program által nem érintett térségekben Helyi Vidékfejlesztési Közösségek (HVK) szervezése a kistérség állami és önkormányzati, civil, illetve vállalkozói szereplőinek ösztönzésével, bevonásával.

 • A sajátos, egyedi térségi adottságokra építő, testreszabott Helyi Vidékfejlesztési Terv elkészítésének koordinálása.

 • Az ÚMVP III-IV. tengely intézkedéseihez és támogatásaihoz kapcsolódóan tanácsadási, tájékoztatási szolgáltatások nyújtása a kistérségben tevékenykedő vidéki szereplők (üzleti vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok) számára.

 • Rendezvények, képzések, tréningek, illetve egyéb közösségi akciók tervezése, szervezése.

 • A HVK-k adminisztratív munkaszervezeteként a közösség munkájának háttértámogatása.

 • Projektötletek gyűjtése, generálása, rendszerezése.

 • Részvétel a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében (2008).

 • A III-IV. tengely intézkedései keretében benyújtott támogatási kérelmek beérkeztetése, befogadása (2008).

SÁTORALJAÚJHELYI HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI IRODA


SÁTORALJAÚJHELYI IRODA ADATAI

HVI SÁTORALJAÚJHELY

Irodavezető:
Szalkó Róbert

Elérhetőségek:
Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18.
Telefon: 47/523-080
Fax: 47/322-919
E-mail:satoraljaujhelyi@vkszi.hu


Zemplén Eurorégió >>

Vissza a főoldalra >>