Tájékoztató a programról Bodrogközi Leader+ HACS "Irány Tokaj-Hegyalja HACS" Nagy-Milic 896 HACS
Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület

www.leader.co.hu
Leader+ Képzési Projekt

www.leadernet.hu
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

www.fvm.hu

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A LEADER+ PROGRAMRÓL

A vidékfejlesztés új lehetőségeit rejtő LEADER program az Európai Unió egyik legsikeresebb közösségi kezdeményezése. Különlegessége, hogy a helyi problémák megoldását az ott élőkből alakult ún. helyi akciócsoportok irányításával és aktív közreműködésével valósítja meg. A LEADER program nem egy vállalkozást vagy személyt támogat, nem felülről meghirdetett konkrét fejlesztési projekteket jelent, hanem a helyi, kistérségi ötletre, kezdeményezésre összeálló, a közösen elfogadott helyi fejlesztési programot együtt megvalósítani kívánó, alulról kezdeményezett összefogást ösztönzi, és a helyiekre bízza a projektek kiválasztásáról és finanszírozásáról szóló döntéseket.

A program tényleges működéséhez arra van szükség, hogy a vidéki térségekben olyan partnerségen alapuló, tenni akaró csoportok szerveződjenek, amelyek tagjai kialakítják a három érdekeltségi kör - kistérségi önkormányzati, vállalkozói és civil szféra - közös fejlesztési elképzeléseit. A LEADER lelkét jelentő helyi akciócsoportok földrajzilag összefüggő területen, egymással szomszédos vidéki települések összefogásaként alakulhatnak meg. A helyi akciócsoportok szerkezetének és működésének nincs merev szabályzata. Működésükre nagyfokú decentralizáció jellemző. Az Európai Unió LEADER programjaiban egy akciócsoport célterületét alkotó településeken élők száma 10. 000 - 100. 000 lakosig terjedhet, és a népsűrűség kisebb, mint 120 fő/km2 lehet. Egy település csak egy helyi akciócsoporthoz tartozhat, a helyi akciócsoportok között nem lehet átfedés sem tagszervezeti, sem személyi, sem területi szinten.

További információ a LEADER+ Programról >>


BODROGKÖZI LEADER+ HACS

A Bodrogközi LEADER+ Akciócsoport 2005 márciusában alakult meg a helyi önkormányzatok, vállalkozók és civilszervezetek bevonásával.

A Bodrogközi LEADER+ Térség, mint az Alföld legészakabbra található nyúlványa a Felső-Tisza vidékén terül el, zömében a folyó és a magyar-szlovák határ közé ékelődő területen. A helyi akciócsoport tervezési területéhez egyrészről a BAZ megyei Bodrogközi kistérség Karcsa- és Ricse mikrotérségek 10 települése - Karcsa, Pácin, Nagyrozvágy, Kisrozvágy, Semjén, Lácacséke, Ricse, Dámóc, Zemplénagárd, Révleányvár -, másrészről a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kisvárda Kistérség 3 települése Döge, Kékcse és Szabolcsveresmart tartozik. Lényeges, hogy a 2 megye és 2 régió területén elhelyezkedő Bodrogközi LEADER+ Térség régiókon átívelő hatással bír, az Észak-Magyarországi mellett az Észak-Alföldi régiót is érintve, aminek LEADER szerűsége kiemelendő, hiszen ezáltal olyan, egyébként földrajzilag, kulturálisan és gazdaságilag egységes területek e gyesülnek a programon belül, és kapnak lehetőséget kapcsolataik további bővítésére, amelyek hagyományosan közigazgatásilag egymástól elvágottak.

A terület perifériás (kieső) elhelyezkedéséből fakadnak a Térség problémáit előidéző hátrányok, mint az infrastruktúra hiányosságai, az elmaradt fejlesztések, amelyek ugyanakkor biztosították a szép, szennyezéstől mentes, változatos természeti környezet fennmaradását, a Térség további értékeit jelentő gazdag kulturális és épített örökséggel együtt, mely értékeknek a falusi turizmus segítségével történő hasznosításában látja közös jövőjét a 13 település. Megalakulásakor az akciócsoport a tagjai közül a vezető szervezetnek, és elnökének Nagyrozvágy Község Önkormányzatát, illetve Bányász Mihályt, gesztor szervezetnek, az adminisztrációs feladatok ellátására Ricse Nagyközség Önkormányzatát választotta az akciócsoport tagsága. A gesztor önkormányzat képviselője az akciócsoportban Vécsi István.

  Széchenyi Kártya

A Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság (HBMB) tagjainak a kiválasztásánál a fő szempont, a beérkező pályázatok szakszerű elbírálása volt. Ennek megfelelően az akciócsoport a tagjai közül különböző szakterületeken jártas, tagokat választott a HBMB tagjainak, a megcélzott célcsoportoknak és a tervezett intézkedéseknek megfelelő összetételben.

 • Részletes információ az akicócsoportról >>
 • Részletes adatok az akicócsoportról >>


 • "IRÁNY TOKAJ-HEGYALJA HACS

  Tokaj, a Tokaj-hegyaljai borvidék névadó, emblematikus települése kiemelten fontosnak tartja a világörökséggé nyilvánított terület egységes, harmonikus és dinamikus fejlődését.

  Az akcióterület átlép a tokaji kistérség határain, a Tokaji és Szerencsi kistérséget egyaránt érinti, az Észak-Magyarországi Régióban. Mind a 9 település (Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Erdőbénye, Mád, Rátka, Szegi, Szegilong, Tarcal, Tokaj) a Tokaj-hegyaljai térség déli részén helyezkedik el. Ezek a települések a XII. századtól részei a méltán világhírű Tokaj-hegyaljai szőlő- és borkultúrának. Az akciócsoport kialakításának ötlete a Tokaj központú kistérségi irodához köthető, a névadó Tokaj település számára mindig is fontos volt, hogy a térségre legyen kisugárzó hatása.

  A települések határában található szőlőültetvények 1737 óta élveznek törvényi védettséget, amikor is egy királyi rendelet - a világon elsőként - zárt borvidékké nyilvánította őket. A hasonló földrajzi adottságok, és az említett közös szőlészeti- és borászati kultúra által egységes termék alakult ki: a tokaji bor - a Tokaji Aszú, mely gazdaságilag, történetileg is összekapcsolja a településeket. Az akcióterületen helyezkedik el a legtöbb első osztályú szőlőterület, ezáltal ide koncentrálódik a legtöbb borászat és az ehhez kapcsolódó szolgáltatók. Mindezek a meglévő erőforrások a jövőben is irányadóak lesznek a térség fejlődésére, mely biztosítja a települések közötti kapcsolat tartósságát.

    Széchenyi Kártya

  A mai időkig fennmaradó tájhasználat elismeréseként és fennmaradása érdekében 2002-ben az UNESCO világörökségi címet adományozott a történelmi borvidéknek, kultúrtáj kategóriában. Mind a kilenc település része ennek a világörökségnek, sőt döntő többsége a magterületen helyezkedik el.

  Az akciócsoport tagjainak száma 21 fő, ezen belül a közszférát 11 fő, a vállalkozó szférát 4 fő, míg a civil szférát 6 fő képviseli.

 • Részletes információ az akicócsoportról >>
 • Részletes adatok az akicócsoportról >>


 • NAGY-MILIC 896 HACS

 • Részletes információ az akicócsoportról >>
 • Zemplén Eurorégió >>

  Vissza a főoldalra >>