Центр підприємництва – Європейський дім "Земплин"


Наші послуги:

  1. Розбудова інформаційної системи та мережі
  2. Програма регіонального та територіального розвитку
  3. Надання фахових порад
  4. Курси навчання для підприємців
  5. Надання кредитів, менеджмент кредитування та іншої підтримки
  6. Земплинський європейський інформаційний офіс
  7. Програма бізнес-інкубаторів
  8. Міжрегіональна програма
  9. Інші послуги

1. Розбудова інформаційної системи та мережі

На нашу думку один із найголовніших гальмуючих факторів започаткування та подальшого розвитку підприємницької справи є відсутність інформації. Першою послугою нашого Фонду було безкоштовне надання цих інформацій для підприємців. Ця послуга надається з моменту заснування нашого центру, але внаслідок величини території та різноманітності нашого регіону – ми розбудували мережу інформаційних офісів.
На даний час в північно-східній Угорщині діють 9 таких офісів у тісній співпраці з органами місцевого самоврядування, а саме у містах Токай (Tokaj), Серенч (Szerencs), Монок (Monok), Шарошпатак (Sárospatak), Ціганд (Cigánd), Річе (Ricsе), Палхаза (Pálházа), Бодрогхалом (Bodroghalom) та Кенезлев (Kenézlő). Офіси із самого початку були забезпечені оргтехнікою., а з 1995 року ми розбудували також комп’ютерну мережу. На сьогодні вже кожний офіс має доступ до Інтернету. Всі офіси знаходяться у модемному зв’язку із сервером центрального офісу у м. Шаторвлйауйхей.
В усіх офісах підприємці звичайно можуть отримати окрім комерційної інформації також поради щодо можливостей кредитування, оголошення конкурсів і т. п.
Про наші заходи, програми інші актуальні інформації регулярно повідомляємо у регіональних та місцевих газетах та у наших інформаційних листках.

Проводимо організаційну роботу щодо створення Клубу земплинських підприємців, у рамках якого відбудуться презентації, фахові конференції для зацікавлених. У минулому році наші послуги розширилися у напрямку надання актуальної інформації щодо Європейського Союзу.

Назад наверх


2. Програма регіонального та територіального розвитку

Створення відповідного інвестиційного клімату є одною з передумов ефективності нашої роботи, тому є важливим активно приймати участь у підготовці, розробці та здійсненні програм розвитку регіону!

У яких програмах приймали і приймаємо участь:

 • комплексна програма розвитку малого регіону Земплин (Фонд розвитку Угорщини)

 • програма аграрного розвитку регіону Бодрогкез (Міністерство сільського господарства Угорщини)

 • концепція розвитку туризму області Боршод-Абауй-Земплин (Державне упраління туризму)

 • CESO /CANADA/ - Програма розвитку туризму (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва)

 • IESC /USA/ - створення транзитної зупинки каміонів (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва)

 • VOCA /USA/ - створення аграрного кооперативу Бодрогкез (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва)

 • створення мережі  аграрного маркетингу Бодрогкез (Регіональний центр розвитку підприємництва обл. Боршод-Абауй-Земплин)

 • PEACE CORPS, CESO – можливості міжрегіонального транскордонного співробітництва (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва)

 • розбудова економічних зон Трикордоння та полегшення проходимості кордонів /словацький-український-угорський/(Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва)

 • інтегрована програма структурного перетворення та заходів щодо ліквідації надзвичайних ситуацій обл. Боршод-Абауй-Земплин (Рада територіального розвитку обл. Боршод-Абауй-Земплин)

 • розбудова мережі бізнес-інкубаторів в обл. Боршод-Абауй-Земплин (Регіональний центр розвитку підприємництва обл. Боршод-Абауй-Земплин)

 • розбудова у регіоні телефонної мережі MATÁV та радіотелефонної системи WESTEL 450-ий і 900-ий (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва)

 • встановлення системи очисних споруд "AIRR"(США) у малих населених пунктах регіону (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва)

 • Програма Спілки прикордонного економічного розвитку "Карпати" (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва)

 • US.AID, VOCA/ACDI – Програма розвитку регіону та малих підприємств Трикордоння

 • розбудова Земплинської зони підприємництва (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва)

 • розробка, лобіювання та популяризація Програми економічного розвитку Земплинської зони підприємництва (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва)

 • програмамаркетингу та РR-у регіону Земплин (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва)

 • план розвитку туризму у Земплинському регіоні (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва)

 • програма розвитку туристичної галузі регіону Знмплин  (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва)

 • створення Індустріального паркум. Шаторалйауйхей, отримання статусу "Індустріального парк", розбудова повної інфраструктури парку (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва)

 • цільова програма підрядчиків (Міністерство економіки Угорщини)

 • оновлення програми територіального розвитку Земплинської зони підприємництва (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва) 2000

 • програма концепції територіального розвитку малого регіону Шарошпоток (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва) 2000

 • програмний пакет "Земплин на порозі вступу до ЄС"(Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва) 2000

 • менеджмент створення економічних інтеграцій на території Земплинської зони підприємництва (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва) 2000

 • туристичний буклет Земплинського регіону (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва) 2000

 • інформаційний матеріал "Європейська інтеграція для підприємців"(Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва) 2000

 • інформаційний матеріал "Про європейську інтеграцію для ромів" Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва) 2000

 • здійснення навчальної програми зі сприяння процесу євроінтеграції "Європа громадян без кордонів" (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва) 2001

 • серія підготовчих програм ЄС у Земплинському регіоні "Європа у Земплині, Земрлин в Європі" (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва) регулярно з 2002 року

 • дослідження "Судноплавство на річках північної Угорщини" (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва) регулярно з 2002 року

 • навчальна програма "Просуваємось до Європи"(Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва) регулярно з 2002 року

 • навчальна програма для людей різного віку ву Земплинському регіоні "Обличчям до Європи" (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва) 2003

 • "Замок Фюзер у ХVІІ сторіччі" (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва) 2003

 • комплексна навчальна програма сприяння нашого вступу до ЄС "Як бути ще успішнішими в Європі", з фаховою специфікою (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва) 2003

 • Земплинська навчальна програма семінару з написання конкурсних матеріалів "Як бути ще успішнішими в Європі" (Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва) 2004.

З 1 листопада 1996 року ми відкрили офіс регіонального, територіального розвитку, в якому фахівець з менеджменту допомагає при розробці програм регіонального розвитку та приймає участь у роботі об’єднань територіального розвитку.

Разом із органами місцевого самоврядування Земплинського регіону та об’єднаннями територіального розвитку статистичних округів № 507 та 508 розроблено, а у 2000 році оновлено програму Земплинської зони підприємництва. Нашим завданням було розробка робочої програми та створення органів правління згадуваної зони.
Земплинську зону підприємництва 1 січня 1998 року затвердив уряд Угорщини, строком дії на 10 років. Були встановлені межі Індустріального парку м. Шаторалйауйхей та створене економічне товариство по його управлінню. Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва розробив програму маркетингу і РR-у Земплинського регіону та план розвитку туризму у регіоні.
Були виготовленні три 30 хвилинні відеофільми про історичні, культурні та економічні цінності Земплинського регіону (на угорській, англійській та німецькій мовах). Знову випущений чотирьохмовний буклет про Земплинський регіон (4000 примірників).
Виготовлений двомовний (на угорській та англійській мовах) буклет, який знайомить із інвестиційними можливостями Земплинського підприємницького регіону та Індустріальний парк м. Шаторалйауйхей (по 2000 примірників кожний).
Створена веб-сторінка Земплинського підприємницького регіону: www.zemplen.hu
Для сприяння маркетингу та РR-у розроблений CD ROM, який містить матеріали веб-сторінки та відеофільм (на англійській та німецькій мовах) про Земплинський підприємницький регіон.

Назад наверх


3. Надання фахових порад

З моменту створення наш Центр підприємництва із допомогою наших співробітників та сторонніх фахівців надає безкоштовні фахові поради підприємцям регіону. Центральний офіс у м. Шаторалйауйхей у робочий час регулярно приймає клієнтів і забезпечує безкоштовні юридичні поради – чотири години щотижня, із залученням фахівця.

Звичайно безкоштовність послуг зберігається лише до певного рівня, якщо необхідна подальша допомога то передаємо клієнта фахівцю зі сторони, послуги якого платні. Разом із організацією по розвитку підприємництва області Боршод-Абауй-Земплин розбудована мережа центрів з надання фахових порад. Надаємо допомогу при виборі необхідного фахівця.
Для зниження рівня оплати сторонніх фахівців ми оголосили конкурс під егідою Phare, у рамках якого підприємці могли отримати допомогу на оплату як разової поради, так і на отримання їх протягом певного часу.
З 1992 року ми змогли забезпечити цю допомогу для 42 підприємців на загальну суму 2,2 млн. форінтів. Завдячуючи міжнародним зв’язкам ми час від часу організовуємо залучення до цієї роботи закордонних фахівців. Чотири роки поспіль працювали в нашій організації радники американського Корпусу Миру. Наші клієнти змогли безкоштовно або із значними пільгами користуватися послугами Фонду ВВ, SEED, PEACE CORPS, IESC (США),  CESO (Канада), VOCA (США), ACDI(США).
Ми прийняли участь у роботі цільової програми для підрядчиків, який започаткували у 1998 році Міністерство економіки та Фонд розвитку підприємництва Угорщини

Назад наверх


4. Курси навчання для підприємців

Наш Фонд проводить навчання підприємців на чотирьох рівнях:

 • курси підприємницьких ідей для потенційних підприємців, безробітних та починаючих свою трудову діяльність;

 • курси для починаючих підприємців, у його рамках організовуємо також спеціальні курси для фермерів;

 • курси для бажаючих розвивати свою справу;

 • курси менеджерів для керівників середніх підприємств;

 • спеціальні ЄС-овські курси по підприємцництву.

З вересня 2000 року ми започаткували спеціальні ЄС-овські курси по підприємництву для працівників органів місцевого самоврядування та малих і середніх підприємств регіону. У ході підготовки до проведення цих курсів був написаний та виданий у друці, за допомогою Ради територіального розвитку обл. Боршод-Абауй-Земплин, довідковий матеріал "Підприємцям про європейську інтеграцію".

На наших курсах, яких взагалі було проведено 108, прийняло участь безкоштовно або із значними пільгами всього 950 підприємців. Взагалі на проведення курсів наш Фонд витратив 10,3 млн. форінтів.
У центрі підприємництва ми організували також курси німецької та англійської мов. Складовою частиною наших курсів являються курси підвищення кваліфікації проводимі угорським офісом Phare щодо підготовки вступу країни до ЄС.

Також у рамках цих курсів проводимо чотири рази на рік підвищення кваліфікації наших співробітників.

Назад наверх


5. Надання кредитів, менеджмент кредитування та іншої підтримки

Наша організація постійно знайомить підприємців щодо можливостей отримання міжнародного кредиту та іншої допомоги. По проханню надаємо допомогу у виборі відповідної форми допомоги, у підготовці необхідних матеріалів та документів, виступаємо посередниками між клієнтом та відповідною установою.
У програмі мікрокредитування Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва приймає участь з 1992 року. Мета програми – кредитування проектів малих та середніх підприємств на пільгових умовах. Програму координує Фонд розвитку підприємництва Угорщини через мережу місцевих центрів підприємництва. Джерело фінансування програми забезпечує Європейський Союз через програму Phare, до якого з 1996 року підключився уряд Угорщини, який виділяє цільові кошти з відокремленої частини бюджету на розвиток підприємництва.
З моменту запуску програми 595 підприємств отримали кредити на пільгових умовах, на загальну суму біля 380 млн. форінтів.

Назад наверх


6. Земплинський європейський інформаційний офіс

Ми взяли участь у координуванні процесу підготовки вступу Угорщини та нашого регіону зокрема в ЄС. Виходячи із цього, при підтримці угорської делегації в ЄС та Ради територіального розвитку області Боршод-Абауй-Земплин, у Домі підприємців створений Земплинський європейський інформаційний офіс із відповідною бібліотекою. Цей офіс у 2002 році приєднався до мережі Європейських інформаційних точок створених Міністерством закордонних справ Угорщини. Першочергове завдання офісу – надання всілякої інформації щодо ЄС та забезпечення доступу бажаючих до його різноманітних конкурсних програм. Успіх діяльності офісу обумовлений також тим, що укладені угоди про співпрацю вже із 13 угорськими організаціями, які причетні до ЄС, а також підтримуємо постійний зв'язок із угорською делегацією в Європейській комісії та іншими партнерами (Північна Ірландія, Бельгія).

Назад наверх


7. Програма бізнес-інкубаторів

Перша зупинка нашої програми бізнес-інкубатор Дім підприємців м. Шаторалйауйхей.
У його відокремлених приміщеннях (біля 1000 м2) 12 підприємців отримали можливість для роботи на умовах пільгової оренди, терміном на 3 роки. Окрім приміщення, рівень пільги по сплаті оренди якого з кожним роком знижується, підприємці отримують у користування офісну техніку з оплатою лише експлуатаційних витрат. Шестирічний досвід діяльності бізнес-інкубатора вельми позитивний. У цьому ж будинку розташований Центр підприємництва, який покриває фінансування діяльності Дому та наданих послуг.
Завершився процес створення так званого "двору підприємців", де проводяться виставки, ярмарки, презентації для підприємців регіону. Перший захід відбувся 15 – 20 серпня 1997 року, під назвою Земплин ’97. На цьому ярмарку були представлені коло підприємців регіону, які працюють у сфері спорту, туризму і т.д. Продовжуючи ці традиції 2 – 5 вересня 1999 року знову була організована виставка-презентація товарів Земплин ’99, приурочена до Днів економіки ЄС і де отримали можливість представити свої товари та послуги біля 30 підприємців. У 1996 році разом з організацією з розвитку підприємництва обл. Боршод-Абауй-Земплин було проведено дослідження щодо необхідності створення подальших бізнес-інкубаторів у регіоні.
У 1998 році було проведено розширення корисної площі будинку за рахунок переобладнання площі під покрівлею і таким чином отримано ще 360 м2, де створено додатково 6 офісних приміщень, конференц-зал та навчальна кімната. Була проведена модернізація системи опалення будинку. Усі ці заходи привели до покращення умов роботи підприємців. На даний момент у бізнес-інкубаторі діють 23 підприємства.

Назад наверх


8. Міжрегіональна програма

Виходячи із географічного розташування одразу після створення ми почали наводити зв’язки із словацькими та українськими партнерами і спробували координувати задуми щодо економічного розвитку Трикордоння. Після декількох спільних заходів у листопаді 1994 року, разом із словацькими та українськими партнерами, створили Спілку прикордонного економічного розвитку “Карпати”. У наступному році ми вже працювали згідно спільної скоординованої програми. Основні заходи з них:

 • відкриття офісів у м. В. Капушани та Краловскі Хлмец (Словаччина) та у м. Ужгород (Україна);

 • технічне оснащення цих офісів, завдяки цьому розширили мережу офісів;

 • створення банку даних на трьох мовах, яка допомагає підприємцям у встановлені контактів;

 • щорічна організація міжнародних ярмарків, виставок та зустрічей бізнесменів у наступних місцях:
  - Газдівські дні у регіоні Хедьалйа, м. Серенч (Угорщина);
  - EXPO UZHGOROD, м. Ужгород (Україна);
  - COPUS EXPO, м. В. Капушани (Словаччина).

Підводячи підсумки діяльності організації протягом останніх років: на виставках біля 50-100 підприємців отримали можливість презентувати свої товари на пільгових умовах, а на зустрічах підприємців приймало участь біля 200-250 чоловік. Окрім цього:

 • було підготовлене комплексне дослідження щодо створення спеціальних економічних зон у регіоні Трикордоння та покращення-спрощення умов перетину кордону;

 • щоквартально випускався інформаційний бюлетень "Економічний огляд Карпати" на чотирьох мовах, у кількості 4000 примірників;

 • десять раз на рік виходить у ефір телепередача "Referencia" (Візитка) на каналі Земплинського регіонального телебачення.

Звичайно ми систематично розбудовуємо наші зв’язки за кордоном, на даний час маємо партнерські стосунки із відповідними організаціями Чехії, Румунії, Австрії, Німеччини, Голландії, США, Великобританії, Бельгії, Португалії, Молдови.

Назад наверх


9. Інші послуги

Центр підприємництва окрім вищезгаданих надає також і наступні послуги:

 • надання у користування приміщень для проведення переговорів та інших заходів;

 • офісні послуги, користування факсом, виготовлення ксерокопій;

 • розміщення комерційної реклами;

 • посередництво по оренді або продажу приміщень;

 • посередництво при пропонуванні послуг.

Досвід показує, що пропоновані нами послуги та організовані заходи користуються попитом.
Нажаль фінансова підтримка закордонних фондів щодо забезпечення нами для підприємців безкоштовних послуг постійно скорочується, а деякі програми взагалі завершуються.
Ми також розуміємо, що ці послуги підприємці регіону ще не спроможні оплатити по повній вартості. Фінансування від місцевих фондів повністю призупинилося, а органи місцевого самоврядування та підприємства регіону не мають можливості надати суттєву фінансову допомогу нашому Фонду. На даний час ми можемо розраховувати лише на участь у конкурсах деяких міжнародних та угорських фондів, а також на скромні доходи від власної діяльності.

Протягом нашої десятирічної діяльності до нас звернулись біля 28 тисяч клієнтів, вже не говорячи про тисячі телефонних дзвінків та інше. Результати нашої роботи, незважаючи на тяжкий економічний стан, відчутні. Переважна більшість наших клієнтів не зазнала краху і забезпечує проживання як собі та своїй сім’ї так і ще певній кількості людей. Згідно наших досліджень при нашій безпосередній або опосередкованій підтримці у Земплинському регіоні створено біля 2000 робочих місць, немала кількість і тих підприємств через розширення яких очікується створення ще певної кількості робочих місць.

Наш Фонд відкритий для співпраці з любим закордонним чи угорським партнером незалежно від того чи є він приватною або юридично особою.


15 червня 2005 року, м. Шаторалйауйхей

Іштван Югас
Голова фонду, виконавчий директор офісу

Назад наверх

Назад до основної сторінки >>