Köszöntő
Fogalomtár
Work shopok
TV műsorok
Sajtó melléklet
Linkek
Hírek
Inno. Stratégia
Partnereink
 
Innovációs workshop Zemplénben


Innovációs workshop Zemplénben

Tudja-e Ön mi az innováció? Ismeri az Észak-Magyarországi Innovációs Stratégiát? - ezekkel a kérdésekkel invitálta a Baross Gábor program keretében megtartott innovációs workshopjára vendégeit a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány június 27-én a sátoraljaújhelyi Európa Házba.
Az "Innováció generálása Zemplénben" címet viselő műhelymunka célja az innováció népszerűsítése Zemplénben a kis- és középvállalkozások körében.

A jelenlévő érdeklődők számára Margitics György, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársa mutatta be az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Stratégiát és az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 2007-2013. között elérhető innovációs fejlesztési forráslehetőségeket.
Az már közkeletű és elfogadott megállapítás, hogy az elégtelen innovációs tevékenység hátráltatja és lassítja a régiók gazdaságának szerkezetváltását, illetve megújulását. Ennek a tételnek az elfogadásán és ebből eredően az innovációs tevékenységek előmozdításának szükségességén alapul az az egyedülálló államközi összefogáson alapuló, magyar-szlovák határmenti program, amely a NORRIS nevet viseli.

Az Észak-Magyarország - Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia megvalósítására két éve konzorciumot hozott létre magyar oldalról az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (Norda), a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat, a Miskolci Egyetem-ITTC, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatások Alapítvány és az ITD Hungary, szlovák oldalról pedig a Kassai Régió, a kassi Műszaki Egyetem és a szlovák Regionális Támogatásfejlesztési Ügynökség, bevonva még a jó példák okán egy spanyol és egy osztrák szakmai intézetet is.

Az innováció területén két határrégió együttműködését elősegítő NORRIS célja, hogy újrafogalmazza és hangsúlyozza a Miskolc-Kassa tengely gazdasági fontosságát, a határok és korlátok lebontásával előmozdítsa ennek a gazdasági és földrajzi térségnek a fejlődését. Emellett a projekt egyedülálló lehetőséget kínál a regionális innovációs stratégiák határmenti környezetben történő bevezetésének vizsgálatára.
A program kezdetén megállapításra került, hogy mindkét régióban alacsony, vagy nagyon koncentrált még az innovációs potenciál, a Kutatás + Fejlesztési ráfordítás, valamint, hogy a K+F szervezetek száma kicsi.
Éppen ezért a NORRIS főbb céljai között szerepel, hogy a projekt kapcsán együttműködés keretében végzett kutatások, felmérések, elemzések alapján megtörténjen az igényeknek megfelelő innovációs stratégia kidolgozása mindkét régióban a régiók versenyképességének növelése érdekében.
Kialakuljon a társadalmi és gazdasági kohézió erősítése mind a régiókon belül, mind a régiók között.
Célként szerepel tovább megfelelő környezetet biztosítani a kis- és közepes vállalkozások, befektetők, K+F központok számára, továbbá erősíteni a nemzetközi és regionális együttműködéseket a K+F terén. Hozzájárulni a Kkv-k és kutató intézetek közötti határon átívelő kapcsolatépítéshez.
Kérdőíves felmérés és szakmai kutatások keretében azonosítani az innovációt befolyásoló kulcstényezőket és területeket, illetve összegyűjteni és továbbítani a tapasztalatokat és a tudást a résztvevő partnerek részére.
Elősegíteni az EU pénzügyi forrásainak lehívását, a regionális szereplők csatlakozását az EU hálózataihoz és programjaihoz. A projekt jelenlegi szakaszában megtörtént a célcsoport kérdőíves megkérdezése, és kiderült, hogy 5 olyan közös szektor van, amelyek bár a régiókban eltérő intenzitással, de rendelkeznek komoly innovációs potenciállal.
Magyarországon a logisztika, az élelmiszeripar, a gépgyártás, az alapanyaggyártás és a megújuló energia területei ezek, a szlovák oldalon ezek mellett pedig kiemelten az IT-technológia és a faipar jelenik meg sajátosságként.
A NORRIS pilóta-projektként is szolgál az Európai Unió számára, amely által az érintettek fontos tapasztalatokhoz juthatnak, és mindkét régió bekapcsolódhat az Európai Régiók Kutatási és Innovatív (ERRIN) Hálózatába. Ezen keresztül mód nyílik a térség innovációs potenciáljának és ezáltal versenyképességének növekedését elősegíteni.
A projektnek együttműködő partnere volt a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által a Zempléni Eurorégió komplex térségi fejlesztési program keretében életre hívott Kárpátok Beszállítói Klaszter is.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 2007-2013. között elérhető innovációs fejlesztési források között mutatta be Margitics György a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) keretében még elérhető mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztését támogató pályázatot, valamint az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program (ÉMOP) azon prioritását, amelyek a versenyképes helyi gazdaság megteremtését és ezen belül az innovációt támogatják majd. A műhelymunka során megfogalmazódott, hogy régiónkban és azon belül Zemplénben nagy jelentősége lenne egy kifejezetten a helyi innovációt ösztönző, a hazai és külföldi jó példákat bemutató tájékoztató programsorozatnak, mely előmozdítaná, helybe hozná az innováció értelmét.
Közös véleményként alakult ki az is, hogy az innovációk előmozdításához a gazdasági, társadalmi, szakmai szemléletváltás átalakulására, a partnerség-, a fogékonyság-, és a fejlesztés-központúságra lenne szükség alapvetően.

A műhelymunka összefoglaló anyaga letölthető .pdf formátumban >>


Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet
INNOCENTER Kht.
Miskolci Kommunikációs Kht.